Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (BVTC-DT) công trình: Cải tạo điểm cập ca nô tại khu vực bãi Đất Thắm

Thứ bảy, 08/10/2022, 08:48 GMT+7
799 xem
Chia sẻ:

untitled

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc