• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (BVTC-DT) công trình: Cải tạo điểm cập ca nô tại khu vực bãi Đất Thắm

, 08/10/2022, 08:48 GMT+7
743 xem
Chia sẻ:

Untitled

Chia sẻ:
comments