Thông báo về việc thu, nộp phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo và phòng chống dịch Covid 19

Thứ sáu, 05/03/2021, 15:55 GMT+7
1522 xem
Chia sẻ:

Thông báo số 12/TB-VQG ngày 05/3/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc thu, nộp phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo và phòng chống dịch Covid 19. Bấm xem chi tiết tại đây! 

Kèm theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc