Lịch làm việc từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 4 tháng 5 năm 2019

Thứ ba, 30/04/2019, 16:22 GMT+7
1335 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày    28     tháng 4 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

29/4/2019

 

 

Nghỉ hoán đổi (đi làm bù vào ngày thứ 7 (04/5/2019)

 

 

 

Thứ 3

30/4/2019

 

 

Nghỉ Lễ 30/4

 

 

 

Thứ 4

01/5/2019

 

 

Nghỉ Lễ 01/5

 

 

 

Thứ 5

02/5/2019

07h30

Cầu Tàu

Đoàn viên công đoàn xuất phát đi Trạm Bảy Cạnh sửa chữa căn tin

Đ/c

Mạnh Hùng

BCH Công đoàn

- Đ/c Vũ Tri Phương; Nguyễn Thanh Lương; Trương Công Nam; Nguyễn Phùng Thái; Tạ Văn Thắng.

- Tàu BV 0152

8h30

Phòng họp số 1

Làm việc với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường về kế hoạch công việc hằng ngày của CBNV phòng; việc tổ chức các hoạt động dịch vụ DLST

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng DLSTGDMT chuẩn bị báo cáo

-Toàn thể CBNV phòng DLST&GDMT, kể cả tạp vụ nhà khách (Đ/c Hiến).

08h30

Hội trường Sở NN&PTNT

Họp giao ban tháng 4 năm 2019

-

-

Đ/c Nguyễn Thị Phượng

09h00

Phòng họp A805 - BTNMT

Tham gia họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng từ Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống đến Núi Nhà Bàn, Núi Chúa”.

-

Bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ

Đ/c Trần Đình Huệ

14h30

Phòng họp 1

Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty điện lực Miền Nam và điện lực Côn Đảo

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TCHC chuẩn bị phòng họp

- Đ/c Trà, đ/c Sơn, đ/c Trung, đ/c Khánh Hoàng.

- Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực Miền Nam (07 người).

Thứ 6

03/5/2019

07h30

Trụ sở BQLVQG Côn Đảo

Khảo sát tuyến Thị trấn Côn Đảo – Mũi Cá Mập – Vòng quang đường Tây Bắc.

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT

- Đại diện BQL Khu du lịch quốc gia Côn Đảo;

- Phòng VHTT huyện Côn Đảo;

- BCH Quân sự huyện Côn Đảo;

- Đại diện TKL Bến Đầm.

08h00

Phòng họp 1

Làm việc với BQL Công trình Công cộng huyện Côn đảo về tiến độ thi công đường băng trắng cản lửa

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Thái Hậu

- Đc Trà, đ/c Sỹ Toàn, Trưởng các TKL: Cơ Động, Bến Đầm, Cỏ Ống; Lãnh đạo BQL Công trình công cộng.

15h00

Hội trường HĐND&UBND

Tham dự Kỳ họp Thứ Mười (bất thường) của HĐND huyện

-

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Đại biểu HĐND

15h00

Phòng Phó Hạt trưởng

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Phương án, chương trình, kế hoạch do Hạt Kiểm lâm chủ trì triển khai thực hiện.

Đ/c Trà

Công chức Văn phòng Hạt

- CC VP Hạt Kiểm lâm;

- Đ/c Lan ghi biên bản.

Thứ 7

04/5/2019

07h30

Trụ sở BQLVQG Côn Đảo

Thị trấn Côn Đảo – Nhà Bàn – Núi Chúa – Ma Thiên Lãnh.

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT

- Đại diện BQL Khu du lịch quốc gia Côn Đảo;

- Phòng VHTT huyện Côn Đảo;

- BCH Quân sự huyện Côn Đảo;

- Đại diện TKL Cơ động.

08h30

Phòng họp số 1

Làm việc với Tổ Kiểm lâm Cơ Động, Trạm KL Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng và VP Hạt Kiểm lâm về thực hiện kế hoạch tuần tra rừng, tuần tra biển

Đ/c Pho

Giám đốc

Các Trạm trưởng, Tổ trưởng chuẩn bị báo cáo

- Đ/c Trà, đ/c Anh, Nam, Sáng, Mạnh Hùng, Hoàn, Xiêm, Xuân, Toán và CCVC Văn phòng Hạt Kiểm lâm;

10h30

Phòng Giám đốc

Họp Chi ủy và Ban Giám đốc

Đ/c Pho

Bí thư

-

Các đ/c Chi ủy/BGĐ

14h00

Trung tâm VHTTTT

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo

-

-

- Ban Giám đốc;

- CCVC, LĐ (Các bộ phận thông báo và tạo điều kiện cho ccvc, lđ bộ phận mình tham dự).

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- BCH Đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc