• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018

Monday, 14/01/2019, 07:23 GMT+7
3141 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 01 tháng 7 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 7

30/6/2018

08h00

Phòng họp VQG

Thẩm định kết quả họp phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ  CCKL 06 tháng đầu năm

Đ/c Pho

 

Đ/c Thủy -VPH

Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm; Chủ tịch Công đoàn bộ phận và Công chức văn phòng Hạt.

10h00

Phòng họp VQG

Nghe báo cáo tình hình xử lý vi phạm và xử lý đơn tố cáo của Nguyễn Thanh Vân

 

Đ/c Pho

 

Đ/c Thủy -VPH

Ban lãnh đạo Hạt, đ/c Kiên-Trạm KL Hòn Bà, đ/c Hậu-VP Hạt; Tổ KL Cơ động và Tàu BV 0152

Chủ nhật

01/7/2018

15h00

Trụ sở cũ 29 Võ Thị Sáu

Dọn dẹp vệ sinh, di chuyển trang thiết bị từ trụ sở cũ Hạt Kiểm lâm lên trụ sở mới.

Đ/c Trung

-

- Phòng TC-HC (6 người);

- Phòng KH&HTQT (02 người);

- Phòng Du lịch (02 người);

- Đ/c Tính (p. KH- TC).

Thứ 2

02/7/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h30

Phòng họp VQG

Họp Giao ban đơn vị

Đ/c Pho

 

-

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phụ trách các phòng chuyên môn; Hạt Kiểm lâm.

11h00

Phòng DLST và GDMT báo cáo tình hình thu phí các phương tiện vận chuyển khách tham quan và đề xuất chống thất thu phí tham quan.

Phòng DLST &GDMT

- Ban Giám đốc; Đại diện Phòng KH-TC; DLSTGDMT; Hạt Kiểm lâm, Tổ Kiểm lâm cơ động; Bộ phận Tàu (đ/c Xiêm).

Thứ 3

03/7/2018

08h30

Hội trường Huyện Ủy

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22.

Thường trực Huyện ủy

Văn phòng

Huyện ủy

 Đ/c Pho – Bí thư Chi bộ

14h00

Phòng họp VQG

Xử lý Công văn số 17/CV-LĐLĐ huyện Côn Đảo V/v tiếp tục giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thùy Thuận.

Đ/c Huệ

(Chủ tịch CĐCS)

Ban chấp hành CĐCS

- BCH Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra;

- Phụ trách phòng KH-TC, đại diện Ban Nữ công

-  Ông Nguyễn Sĩ Toàn, bà Lê Thùy Thuận.

Thứ 4

04/7/2018

08h30

Hội trường TTVHTT

Hội nghị thông tin tình hình thời sự Quý II năm 2018

-

BanTGHU

Đảng viên có mặt ở đảo trung tâm ( Trưởng các bộ phận TB cho đảng viên tham dự)

14h00

Phòng họp VQG

Họp Hội đồng đánh giá, phân loại CCVC,LĐ 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Pho

 

Phòng TCHC

Thành viên HĐ đánh giá, phân loại CCVC theo Khoản 1 Điều 16 Quy chế quản lý Công việc và đánh giá, phân loại CCVC,LĐ.

Thứ 5

05/7/2018

08h30

Phòng họp VQG

Nghe các đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật và phương án bảo vệ môi trường Dự án hồ chứa nước PCCCR khu vực Đất Dốc.

Đ/c Pho

 

- Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi và Công ty TNHH TMDVKT Thành Nam Á.

Theo Giấy mời số 29/GM-BQLVQG ngày 29/6/2018 của BQL VQG Côn Đảo.

 

14h00

Nghe các đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương, Báo cáo phương án thiết kế hồ chứa nước PCCCR suối Ông Câu và cho ý kiến Phương án thiết kế dự án thuê môi trường rừng của Công ty TNHH đầu tư Đảo Ngọc Sài Gòn tại Bãi Ông Câu – VQG Côn Đảo.

Đ/c Pho

 

Công ty Cổ phần xây dựng DV-TM Phú Mỹ

Theo Giấy mời số 30/GM-BQLVQG ngày 29/6/2018 của BQL VQG Côn Đảo.

Thứ 6

06/7/2018

08h30

Phòng họp VQG

Xem xét trách nhiệm của ông Trần Duy Lịch theo Công văn số 201/VKHTLMN  của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam về việc thanh toán tiền Tư vấn khảo sát, lập Dự án Hồ chứa nước ngọt (Khu vực Núi Chúa, Ma Thiên Lãnh và các bể chứa nwocs mưa trên các đảo nhỏ thuộc VQG Côn Đảo.

Đ/c Pho

 

Ông Trần Duy Lịch (gửi báo cáo và các tài liệu kèm theo trước ngày 05/7 cho các thành viên dự họp)

- Ban Giám đốc;

- Ông Trần Duy Lịch;

-Ông Nguyễn Khánh Hoàng, Trần Việt Dũng, Nguyễn Sỹ Toàn;

- P. TC-HC (đ/c Doãn ghi biên bản).

14h00

Họp Chi bộ: Sơ kết 06 tháng đầu năm

Đ/c Pho

 

Chi ủy

- Tổ công tác số 3;

- Chi ủy;  toàn thể đảng viên Chi bộ.

Thứ 7 07/7/2017

08h00

Phòng họp VQG

Tiếp nhận, tập huấn và phân bổ TNV đi các Trạm kiểm lâm thực hiện công tác bảo tồn rùa biển

Đ/c Huệ

 

- Phòng BTB;

- Phòng TC –HC (bố trí phương tiện).

- Đại diện lãnh đạo đơn vị (đ/c Huệ - PGĐ).

- Đại diện IUCN (bà Bùi Thị Thu Hiền).

- Phòng BTB chịu trách nhiệm tập huấn và bàn giao TNV cho các Trạm kiểm lâm.

- 12 tình nguyện viên.

- Đại diện Trạm kiểm lâm Bảy Cạnh, Hòn Cau và Trạm tre lớn.

10h

Phòng họp VQG

Làm việc với đoàn Bs Phạm Tùng Phương về việc tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho CC kiểm lâm

Đ/c Pho

 

- Hội chữ thập đỏ

- Phòng TC - HC

- Lãnh đạo đơn vị (đ/c Pho)

- Hội chữ thập đỏ (đ/c Phùng Hùng, đ/c Tính)

- Đoàn Bs 5 người

13h00

Cầu tàu

Đưa TNV đi các đảo nhỏ phối hợp chở đoàn bác sỹ đi thăm khám, cấp tài liệu và tập huấn sơ cấp cứu cho lực lượng kiêm lâm

Đ/c P. Hùng

- Phòng BTB;

-Hội Chữ thập đỏ;

- Phòng TC –HC (bố trí phương tiện).

- Phòng BTB,ĐNN (đ/c Hùng, đ/c Vững)

- Hội chữ Thập đỏ (đ/c Hùng, đ/c Tính)

- 12 tình nguyện viên

- Đoàn Bs 05 người

 

14h00

Phòng họp VQG

Thông qua kế hoạch và dự toán năm 2019; dự toán 2019 – 2021 của đơn vị.

Đ/c Pho

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính (đ/c Bình, đ/c Toàn)

- Ban Giám đốc; đại diện các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm; Trưởng các đoàn thể.

Chủ nhật

08/7/2018

07h00

Các Trạm kiểm lâm

Tiếp tục di chuyển đến các Trạm kiểm lâm để thăm khám, cấp tài liệu và tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng kiểm lâm

Đ/c Hùng

 

Hội chữ thập đỏ

Các Trạm kiểm lâm

- Đại diện Hội chữ thập đỏ (đ/c Phùng Hùng, đ/c Tính)

- Đoàn Bs 5 người

- Các Trạm kiểm lâm tạo điều kiện và tập trung quân số để tập huấn

Thứ 2

09/7/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc – Đại biểu HĐND).

Thứ 3

10/7/2018

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc – Đại biểu HĐND).

Thứ 4

11/7/2018

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc – Đại biểu HĐND).

Thứ 5

12/7/2018

08h30

Phòng họp VQG

Làm việc với phòng KH-TC nghe:

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm và quyết định mức chi thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm cho CCVC

- Thông qua quy định về trình tự thủ tục tạm ững và thanh toán tạm ứng tại đơn vị.

Đ/c Pho

 

 Phòng KH-TC

- Ban Giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn; đại diện các phòng chuyên môn; Hạt Kiểm lâm.

14h30

Phòng họp VQG

Thông qua Nội quy lao động

 

Đ/c Pho

 

Phòng TC-HC

- Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; đại diện các Phòng chuyên môn; Hạt Kiểm lâm

Thứ 6

13/7/2018

-

-

-

-

-

-

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
comments