Lịch làm việc từ ngày 25 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019

Thứ hai, 26/08/2019, 09:58 GMT+7
1450 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày     24    tháng 8  năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

25/8/2019

 

08h00

Cầu Tàu

Phối hợp cùng nhà thầu may đồng phục Kiểm lâm đi các đảo nhỏ lấy số đo của các công chức Kiểm lâm.

Đ/c Doãn Hậu

Đ/c Doãn Hậu

- Tổ Kiểm lâm cơ động 02 người;

- Đại diện Nhà thầu.

- Ca nô 1914

Thứ 2

26/8/2019

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trụ sở Vườn

Kiểm tra lắp đặt bảng tên cây và hướng dẫn Cty Thành Lợi lắp đặt bảng diễn giải môi trường tại Vườn thực vật Ông Đụng.

Đ/c Huệ    

PGĐ

-

-  Đ/c Hoàn – Trạm trưởng TKL Ông Đụng

-  Đ/c Mạnh Hùng – Trạm trưởng TKL Cỏ Ống

- Đại diện Công ty Thành Lợi

08h00

Phòng họp

 số 02

Khai giảng lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính

Đ/c Pho

Giám đốc

Văn phòng HKL

-  Trưởng, phó các PCM, HKL

-  Lãnh đạo và giáo viên Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II

- Toàn thể học viên

16h00

Phòng họp

Số 1

Họp Ban Chấp hành Công đoàn: Công bố Quyết định công nhận kết quả bầu UVBCH Công đoàn; thông qua Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ

Đ/c Huệ

Chủ tịch

Đ/c Mùi

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn;

- Đại diện các Tổ/Công đoàn bộ phận

Thứ 3

27/8/2019

07h30

Suối Ớt – Cỏ Ống

Điều tra đặc điểm khu rừng khu vực cho thuê môi trường rừng Suối Ớt – Cỏ Ống

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo kế hoạch được phê duyệt

7h30

Cầu Tàu

Kiểm tra khoanh nuôi Trai Tai Tượng Vảy tại Đầm Tre và Kiểm tra trồng phục hồi San hô tại Đất Dốc

Đ/c Vững

Đ/c Vững, đ/c Thành-phòng DLST (chuẩn bị bình lặn)

- Phòng BTB: Vững;

- Phòng DLST: Thành;

- Trạm Kiểm lâm Đầm Tre: Cử người phối hợp kiểm tra Trai tai tượng vảy.

- Ca nô BV 1142

Thứ 4

28/8/2019

-

-

-

-

-

-

Thứ 5

 29/8/2019

0800

Trường Chính trị Tỉnh

Tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 22

-

-

Đ/c Nguyễn Phùng Hùng

08h30

Phòng họp

số 1

Nghe phòng Tổ chức Hành chính báo cáo về việc rà soát sắp xếp lại ngạch đối với công chức, viên chức và thông qua dự thảo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TCHC

(đ/c Doãn)

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Trung, Đ/c Trà, Đ/c Sơn; đ/c Toàn

14h00

Trạm KL Cỏ Ống và Trạm KL Bến Đầm

Nghiệm thu khối lượng xây lắp công trình cải, nâng cấp sửa chữa 02 nhà làm việc Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống và Trạm Kiểm lâm Bến Đầm

Đ/c Huệ

PGĐ

Đơn vị thi công

- P. KHTC (Đ/c Hoàng, Luân);

- Trạm trưởng Kiểm lâm Bến Đầm, Cỏ Ống;

- Đơn vị thi công, đơn vị giám sát

Thứ 6

30/8/2019

06h30

Nghĩa trang Hàng Dương

Lễ viếng Đền thờ Côn Đảo nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khanh 02/9

 

-

 

-

Toàn thể CC, VC, LĐ có mặt tại đảo lớn

08h30

Phòng họp

số 1

Họp thông qua tổng hợp Dự toán năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022

Đ/c Pho

Giám đốc

P. KHTC

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM, HKL

- Đ/c Luân, Khánh Hoàng

14h00

Trụ sở Vườn

Xuất phát đi nghiệm thu công trình Sửa chữa, nâng cấp đường tuần tra bảo vệ rừng từ trạm Kiểm lâm Cỏ Ống đến Núi Nhà Ban, Núi Chúa.

Đ/c Huệ

PGĐ

Đơn vị thi công

- P. KHTC (Đ/c Hoàng, Luân);

- Trạm trưởng Kiểm lâm Bến Đầm, Cỏ Ống;

- Đơn vị thi công, đơn vị giám sát

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 Đã ký

 Nguyễn Đình Trung

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc