Lịch làm việc từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến ngày 01 tháng 03 năm 2019

Thứ ba, 26/02/2019, 10:36 GMT+7
1141 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 25 tháng 02 năm 2019  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 01 tháng 3 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

25/02/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

8h00

Phòng Giám đốc

Làm việc với WWF Đức

Đ/c Pho

 

Đ/c Huệ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

08h00

Hội trường UBND

Khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên

-

-

Các đ/c: Hồ Thị Huệ, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Mùi.

(các bộ phận thông báo)

9h00

Phòng họp số 1

Giao ban đầu tuần

Đ/c Pho

PGĐ và Trưởng, PT các bộ phận

BGĐ, Trưởng, PT các bộ phận, các trạm trưởng CĐ, BĐ, Cỏ Ống, Ông Đụng

Thứ 3

26/02/2019

 

07h30

Bãi Đầm Trầu

Xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Đầm Trầu nhỏ

P. KH&HTQT

P. KH&THQT

Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

09h00

Phòng họp số 1

Nghe báo cáo và góp ý Koạch tổ chức lại bộ phận Yến sào, giải pháp kỹ thuật cứu hộ, ấp nở và nuôi chim con tại Côn Đảo; Thang lương, bảng lương đối với Hợp đồng lao động Yến sào.

Đ/c Pho

Giám đốc

- P. KH&HTQT;

- P. TCHC.

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Trưởng, Phó các PCM, HKL;

- Đại diện Trung tâm Yến sào.

- Đại diện BCH Công đoàn.

14h00

Phòng họp số 1

Làm việc với Công ty Cam ly về Phương án phục hồi và bảo tồn bãi đẻ rùa biển tại Bãi Vông – Cỏ Ống.

Đ/c Huệ

PGĐ

- P. BTB&ĐNN

- Đ/c Sơn; Đà; Vững;

- Đại diện Công ty Cam Ly

- Ghi biên bản: Đ/c Đà.

15h00

Phòng họp số 1

Họp Quỹ Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

Trưởng ban

- Thành viên Quỹ Bảo tồn;

- Các thành viên Tổ giúp việc Quỹ Bảo tồn.

Thành viên Quỹ Bảo tồn

Thứ 4

27/02/2019

 

08h00

Phòng họp số 1

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Đình Trung và Nguyễn Phùng

Đ/c Pho

Giám đốc

- P. TCHC.

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM;

- Trưởng, Phó các đoàn thể.

9h30

Phòng họp số 1

Họp Chi ủy, Ban Giám đốc cho ý kiến nhận xét, đánh giá để bổ nhiệm cán bộ

Đ/c Pho

Bí thư, Giám đốc

Phòng TCHC

Chi ủy, Ban Giám đốc

13h30

-

Đ/c Huệ Phó Giám đốc công tác đất liền dự họp thẩm định giá cho thuê môi trường rừng đối với 02 Dự án:

1) Dự án DLST hòn Tre Lớn và Ông Câu của Công ty Đảo Ngọc Sài Gòn.

2) Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Đá Trắng của Công ty Ong biển Côn Sơn.

Sở NN&PTNT

Đ/c Sơn chuẩn bị tài liệu liên quan

Theo Thư mời số 58/TM-SNN ngày 21/02/2019.

Thứ 5

28/02/2019

8h30

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Công ty tư vấn thiết kế Thiên Phúc nghe báo cáo thiết kế và dự toán xây dựng trạm kiểm lâm và các hồ chứa nước tại bãi Đất Thắm

Đ/c Pho

Công ty Thiên Phúc

-Lãnh đạo Vườn;

- Lãnh đạo HKL, đại diện các PCM

- Phòng KHTC (đ/c Hoàng, đ/c Toàn)

- Trạm trưởng KL Ông Đụng, Cơ Động.

 

10h30

Phòng Giám đốc

Làm việc với Phòng Kế hoạch-Tài chính về công tác chuẩn bị kiểm toán và quyết toán

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

 

Thứ 6

01/3/2019

11h00

Trụ sở Vườn

Lãnh đạo tỉnh BR-VT thăm đơn vị

 

Đ/c Pho

Phòng TCHC

Phòng KHTC

Phòng DLST

- Đoàn công tác của tỉnh

- Lãnh đạo Vườn;

- Trưởng, Phó PT các bộ phận

 

Thứ 7

02/3/2019

 

Hòn Bảy Cạnh

Tiếp Phòng Ngân sách và Thanh tra-Sở Tài chính

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

Phòng TC-HC

Phòng DLGDMT

Trạm KL Hòn Cau

Lãnh đạo Vườn, Phòng KH-TC, Phòng TC-HC, Phòng DLSTGDMT, Trạm Kiểm lâm hòn Cau

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

 GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Khắc Pho

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc