Lịch làm việc từ ngày 23 tháng 6 năm 2019 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019

Thứ ba, 25/06/2019, 08:09 GMT+7
1131 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 24 tháng 6 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

CN

23/6/2019

08h00 – 16h00

Hòn Tài

Kiểm tra, nghiệm thu hiện trường xác định đặc điểm khu rừng

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

Phòng Khoa học & HTQT

- Đại diện Công ty Cổ phần HATC;

- Đại diện Phòng Khoa học & HTQT;

- Đại diện Trạm Kiểm lâm Hòn Tài.

Thứ 2

24/6/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần HATC.

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

Phòng Khoa học & HTQT

- Đại diện Công ty Cổ phần HATC;

- Đại diện Hạt Kiểm lâm;

- Đại diện Phòng Khoa học & HTQT;

- Đại diện Phòng Kế hoạch-Tài chính;

- Đại diện Phòng DLST&GDMT.

 

9h30

Phòng họp Phòng KH&HTQT

Họp đánh giá, phân loại viên chức 06 tháng đầu năm phòng KH&HTQT và Phong BTB, ĐNN

Đc Lê Hồng Sơn -

Trưởng phòng

-

-Mời đ/c Phó Giám đốc (Trần Đình Huệ) tham dự.

- Toàn thể viên chức Phòng KH&BTB.

Thứ 3

25/6/2019

7h00

TKL Ông Đụng

Tiếp tục công tác điều tra ngoại nghiệp xác định đặc điểm khu rừng Đất Thắm – Bãi Bàng

Đ/c Nguyễn Đức Vũ

-

Phòng KH&HTQT; HKL theo Kế hoạch

8h00

Bãi Nhát –Bến Đầm

Tiếp tục giám sát và hướng dẫn dọn thực bì trồng rừng

Đ/c Nguyễn Văn Ngà

-

Phòng KH&HTQT; Bộ đội C8, C9

14h00

Phòng họp số 1

Giao ban CĐCS quý II; nghe Tổ kiểm tra theo QĐ91 báo cáo kết quả kiểm tra công tác tài chính nhiệm kỳ 2012-2017 và ý kiến đề xuất hình thức xử lý

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ/ Chủ tịch

Các Tổ, bộ phận chuẩn bị nội dung báo cáo liên quan.

- Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017-2022;

- Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2012-2017;

- UBKT Công đoàn;

- Các Tổ CĐ, CĐ bộ phận;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 91.

Thứ 4

26/6/2019

08h30

Phòng họp số 1

Báo cáo kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Dự án phục hồi San hô cứng

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

Phòng BTB,ĐNN

Toàn thể viên chức Phòng BTB,ĐNN.

8h30

Phòng họp HKL

Đánh giá phân loại CCVC,nhân viên Hạt kiểm lâm 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Pho-Hạt trưởng

VP Hạt

Các trạm trưởng

- BCH Hạt; CCVC VP Hạt

- Một số Trạm trưởng, Tổ trưởng, phụ trách Trạm.

Thứ 5

27/6/2019

7h30

Trụ sở Vườn

Thu gom, xử lý rác tuyến Hang Đức Mẹ - Bãi Bàng – Đất Thắm

Phòng DL

Đc Lộc, Thành

- Phòng DL 03 người (mang theo dụng cụ thu gom rác);

- Phòng BTB 01 người, Phòng KH 01 người;

- HKL 03 người (mang theo máy thổi gió);

- Phòng TC HC 2 người.

14h00

Phòng họp số 1

Giao ban 6 tháng đầu năm 2019 giữa Chi ủy, BGĐ & Ban Chấp hành các đoàn thể

Đ/c Pho-Bí thư Chi bộ

Trưởng các đoàn thể

- Thành viên BCH các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn cơ sở, Chi Hội CCB, CTĐ, Nữ Công…

15h30

Phòng họp số 1

BCH Công đoàn cơ sở báo cáo Chi ủy kết quả kiểm tra công tác tài chính nhiệm kỳ 2012-2017

Đ/c Pho-Bí thư Chi bộ

BCH CĐCS

- Các đ/c Chi ủy;

- Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 91;

Thứ 6

28/6/2019

7h30

Đường lên Sở Rẫy (Nhà VH Khu 3)

Thu gom, xử lý rác và phát quang tuyến Sỡ Rẫy – Ông  Đụng

Phòng DL

Đc Lộc, Thành

- Phòng DL 03 người; HKL 03 người; Phòng BTB 01 người; Phòng TC-HC 02 người.

- Mang theo: Máy thổi gió, dụng cụ  gom rác.

08h30

Hội trường Ban Tuyển giáo Huyện ủy

Dự Lễ khai giảng lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị hành chính khóa 80 (2019-2020) mở tại huyện Côn Đảo

Đ/c Pho-Bí thư Chi bộ

-

- Đại diện Chi ủy;

- Các đ/c: Trung, Sơn, Đình Nam, Ngà, Kiên, Hậu.

9h00

Phòng họp số 1

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Pho-Giám đốc

Trưởng, PT các bộ phận

- BGĐ, Trưởng, Phó, PT các bộ phận & một số CB chuyên môn các bộ phận;

- Trạm trưởng, Tổ trưởng, PT một số trạm, tổ (kiểm lâm, trạm giao dịch VT)

14h30

Phòng họp số 1

Đánh giá phân loại hoàn thành nhiệm vụ CCVC,LĐ 06 tháng đầu năm 2019

Đ/c Pho - Chủ tịch Hội đồng

Phòng TCHC

Theo QĐ số 167/QĐ-BQLVQG ngày 01/6/2018 gồm:

+ Giám đốc, Phó Giám đốc;

+ Trưởng hoặc đại diện các PCM, HKL;

Thứ 7

29/6/2019

08h00

Phòng họp số 1

Phòng Kế hoạch –Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán, dự kiến mức thu nhập tăng thêm 06 tháng đầu năm 2019

Đ/c Pho - Giám đốc

Phòng KHTC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

-  BCH Công đoàn cơ sở;

14h00

Phòng họp số 2

Họp Chi bộ sơ kết 06 tháng đầu năm 2019

Đ/c Pho-Bí thư Chi bộ

Chi ủy

- Chi ủy;

- Toàn thể các đ/c Đảng viên.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

 GIÁM ĐỐC

 

Đã ký 

 

Nguyễn Khắc Pho

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc