Lịch làm việc từ ngày 22 tháng 7 năm 2019 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019

Thứ hai, 22/07/2019, 08:17 GMT+7
1024 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 21 tháng 7  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

22/7/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp

Số 1

Giao ban tuần

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Trưởng/phụ trách các PCM, HKL.

- Đ/c Hồ Huệ ghi biên bản.

15h00

Phòng họp

Số 1

Triển khai Dự án phục hồi san hô giai đoạn 2

Đ/c Huệ

PGĐ

P. BTB (thông báo cho ngư dân và chuẩn bị tài liệu)

- P. BTB; Viện Hải dương học Nha trang;

- Ngư dân tham gia Dự án

16h30

Phòng họp

Số 1

Làm việc với Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Quảng Nam

Đ/c Pho

Giám đốc

P. BTB

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- P. BTB;

- Đoàn công tác Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Thứ 3

23/7/2019

07h30

Khu vực

 Hòn Tài

Phục hồi san hô tại Khu vực Hòn Tài (từ thứ 3 đến thứ 6)

P. BTB

P. BTB

- Đại diện Viện Hải dương học Nha trang;

- P. BTB;

- Ngư dân tham gia Dự án

08h00

Phòng họp

số 1

Giao ban xây dựng cơ bản

Đ/c Pho

Giám đốc

P. KH-TC

- Đ/c Huệ-Phó Giám đốc;

- Đ/c Sỹ Toàn, Khánh Hoàng, Duy Luân

- P. KHTC cử người ghi biên bản.

10h00

Phòng họp

số 1

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị/Kế toán trưởng giai đoạn 2016 – 2021 và 2021-2026.

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TCHC

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM, HKL;

- Trưởng/Phó các Đoàn thể.

14h00

Cầu Tàu

Di chuyển đến đảo Bảy Cạnh thực hiện công tác chuyển vị trứng rùa biển

P. BTB

P. BTB

- Đoàn công tác Cù Lao Chàm;

- Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh

14h00

Phòng họp

Số 1

Làm việc với Viện Hải dương học Nha trang

Đ/c Pho

Giám đốc

-

- PGĐ Trần Đình Huệ;

- Viện Hải dương học Nha trang;

- Trưởng các PCM, HKL.

Thứ 4

24/7/2019

08h30

Phòng họp

Số 1

Họp BCH Công Đoàn: Triển khai Kế hoạch thăm tặng quà nhân ngày 27/7; kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân, tổ chức theo Báo cáo của BCH Công đoàn và Kết luận của Tổ Kiểm tra

Đ/c Huệ

CT Công đoàn

Đ/c Mùi phô tô tài liệu và ghi biên bản

- BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và nhiệm kỳ 2017-2022;

- UBKT Công đoàn 02 nhiệm kỳ Công đoàn nêu trên;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ91

14h00

-

Nghiệm thu Dự án đường tuần tra Cỏ Ống-núi Nhà Bàn, Núi Chúa; kiểm tra bảng tuyển truyền tại Mũi Chim Chim tìm biện pháp xử lý

Đ/c Pho

Giám đốc

Đơn vị thi công

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc

- Đ/c Khánh Hoàng; Sỹ Toàn; Văn Trà; Mạnh Hùng; Phùng Hùng.

- Đơn vị thi công; Đơn vị Giám sát

Thứ 5

25/7/2019

08h00

 

-

Ngày thứ 5 & Thứ 6: Đi thực địa kiểm tra việc triển khai Dự án sửa chữa bảng mốc ranh giới VQG Côn Đảo; kiểm tra ranh giới rừng phòng hộ, đặc dụng khu vực trung tâm Côn Đảo và vị trí triển khai hồ dự án hồ chứa nước Đất Dốc.

Đ/c Pho

Giám đốc

HKL

- Đ/c Trà Hạt phó & đ/c Thái Hậu VP HKL;

- Tổ Kiểm lâm Cơ động;

- Phòng KH&HTQT

14h00

P. Kinh tế huyện

- Họp bàn rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý Bến, Cảng thủy nội địa;

- Họp bàn giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Côn Đảo Resort về không neo đậu các tàu du lịch trong khu vực bãi biển công ty

P. Kinh tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Trà và Đ/c Lê Hồng Sơn

15h00

 

Thăm tặng quà gia đình chính sách là thân nhân của công chức, viên chức thuộc đơn vị

Công đoàn

Cơ sở

BCH Công đoàn

- Đại diện Chi ủy, lãnh đạo Đơn vị;

- Đại diện BCH các đoàn thể;

Thứ 6

26/7/2019

06h00

Cầu Tàu

Di chuyển đón đoàn tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển về lại đảo lớn

P. BTB

- P. BTB;

- TCHC.

- Tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển đợt 3.

08h30

Phòng họp

Số 1

Nghe phòng DLST báo cáo về kinh phí thu gom rác; kế hoạch sử dụng 60% kinh để để lại đối với phần phí tham quan thu vượt chỉ tiêu.

Đ/c Huệ

P. DLST

- Lãnh đạo P. KHTC;

- Trưởng phòng và toàn thể nhân viên phòng DLST.

14h00

Phòng họp

Số 2

Tổng kết chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển đợt 3 năm 2019

Đ/c Sơn

Đ/c Đà

- Tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển đợt 3.

- P. BTB.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc