Lịch làm việc từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 16/09/2019, 09:42 GMT+7
1659 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 15 tháng 9  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

16/9/2019

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Tiểu đoàn 792

Tham gia huấn luyện quân nhân dự bị hạng 2 chuyển quân nhân dự bị hạng 1 năm 2019

-

-

Theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND Huyện Côn Đảo

08h30

Tổ Kiểm lâm cơ động

Tiếp tục Nghiệm thu Công trình tu bổ, bảo dưỡng bảng mốc ranh giới Vườn quốc gia Côn Đảo tại khu vực Trung Tâm

Đ/c Vũ

Đ/c Vũ

- Đ/c Đức Vũ, Đ/c Khánh Hoàng

- Tổ KL Cơ Động: cử 01 người

- Đơn vị thi công.

09h00

Tiểu đoàn 792

Dự lễ khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị hang hai chuyển lên hạng 1

-

-

Đ/c Huệ - Phó Giám đốc

Các đ/c quân nhân dự bị có trong danh sách

14h00

Phòng họp

số 1

Giao ban tuần và họp thống nhất nội dung đăng ký chuyển mục đích đất xây dựng các công trình BVR trong rừng đặc dụng

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các Bộ phận trực thuộc

19h30

Sân Hạt Kiểm lâm

Đội dự thi Tự hào đảng quang vinh tập luyện (tập vào các buổi tối trong tuần đến khi Thi).

Đ/c Hồ Huệ

-

Tất cả các thành viên đội dự thi

Thứ 3

17/9/2019

08h00

Phòng họp

số 1

Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Đ/c Trung

Các đ/c Văn phòng

Toàn thể nhân viên phòng TCHC

08h00

Bãi dài-Bến Đầm

Điều tra xác định đặc điềm rừng khu vực cho thuê môi trường rừng tại Bãi Dài, tiểu khu 58, Bến Đầm

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo kế hoạch đã được phê duyệt

08h00

Cỏ Ống

Nghiệm thu Công trình tu bổ, bảo dưỡng bảng mốc ranh giới Vườn quốc gia Côn Đảo tại khu vực Cỏ Ống

Đ/c Vũ

Đ/c Vũ

- Đ/c Đức Vũ, Đ/c Khánh Hoàng

- Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống: cử 01 người

- Đơn vị thi công.

Thứ 4

18/9/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

19/9/2019

08h30

Khu vực Ông Đụng

Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu xây dựng vườn thực vật - VQG giai đoạn 3.

Đ/c Huệ

PGĐ

Đ/c Khánh Hoàng

- Đ/c Khánh Hoàng; Duy Luân; Sỹ Toàn; Đ/c Viết Hoàn; Đ/c Trà.

- Đơn vị thi công; đơn vị giám sát

Thứ 6

20/9/2019

15h00

Phòng họp

số 1

Tập huấn sử dụng chữ ký số và cái đặt phần mềm có liên quan

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Đức

- Đ/c Huệ - Phó giám đốc

- Đ/c Trà; Đ/c Trung; Đ/c Sơn;

- Đ/c Hương; Đ/c Lan; Đ/c Hồ Huệ.

16h00

Phòng họp

số 1

Họp Đảng ủy

Đ/c Pho

Bí thư

-

Các đ/c Đảng ủy

Thứ 7

21/9/2019

08h30

Trụ sở đơn vị

Vệ sinh trụ sở đơn vị theo Kế hoạch ngày thứ 7 Xanh - Sạch -Đẹp.

Đ/c Doãn

-

Hạt Kiểm lâm (05 người); P. DLST (04 người); P. TCHC (07 người); P. KHTC (3 người); P. KH&HTQT (3 người).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc