Lịch làm việc từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 05 tháng 7 năm 2019

Thứ hai, 01/07/2019, 15:04 GMT+7
1179 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  30   tháng 6  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 05 tháng 7 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

01/7/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụn-g.

08h00

Phòng PGĐ Huệ

Làm việc với phòng DLST&GDMT chấn chỉnh công tác tham mưu triển khai các Dự án DLST theo hình thức thuê môi trường rừng

Đ/c Huệ

PGĐ

- Đ/c Phùng Hùng

Đ/c Phùng Hùng; Đ/c Đức Tuấn

14h00

Phòng họp Huyện ủy

Giao ban 6 tháng đầu năm

-

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Bĩ thư Chi bộ

14h00

Phòng họp 1

Đối chiếu công nợ Quỹ Bảo tồn

Đ/c Huệ

Trưởng ban

Đ/c Hồng

- Các thành viên Tổ giúp việc Quỹ Bảo tồn

- Đ/c Bích Hồng

- Các hộ gia đình vay vốn

Thứ 3

02/7/2019

07h30

Trụ sở Vườn

Thu gom, xử lý rác tuyến Hang Đức Mẹ - Bãi Bàng – Đất Thắm

Phòng DL

Đc Lộc, Thành

- Phòng Dl 03 người (mang theo dụng cụ)

- Phòng BT 01 người, Phòng KH 1 người

- HKL 3 người (mang theo máy thổi gió)

- Phòng TC HC 2 người

08h30

 Hội trường Sở NN&PTNT

Tham dự họp giao ban 6 tháng đầu năm của Sở NN&PTNT

-

-

Đ/c Nguyễn Văn Trà

14h00

Trường Quân sự Tỉnh

Tham dự lớp cập nhật kiến thức QP&AN cán bộ đối tượng 3

-

-

Đ/c Nguyễn Văn Trà

Thứ 4

03/7/2019

07h30

Đường lên Sở Rẫy (Nhà VH Khu 3)

Thu gom, xử lý rác và phát quang tuyến Sỡ Rẫy – Ông  Đụng

Phòng DL

Đc Lộc, Thành

- Phòng Dl 03 người (mang theo dụng cụ)

- Phòng BT 01 người, Phòng KH 1 người

- HKL 3 người (mang theo máy thổi gió)

- Phòng TC HC 2 người

08h00

Hội trường A

Bộ CHQS Tỉnh

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, GDQP&AN; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Ban CHQS

-

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho: Chính trị viên

08h00

(cả ngày)

Phòng họp Huyện ủy

Họp Báo cáo Giám sát theo Quyết định số 355-QĐ/HU ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

-

Các bộ phận theo phân công nhiệm vụ của đ/c Phó Bí thư

- Đ/c Trần Đình Huệ - PBT;

- Đ/c Trung và đ/c Hồ Huệ

Thứ 5

04/7/2019

14h00

Phòng họp

 số 2

 Đoàn bác sỹ của Công ty dược, thiết bị y tế Thiên Y – TP Hồ Chí Minh tập huấn lý tuyết, thực hành sơ cấp cứ ban đầu cho CCVC văn phòng và các Trạm, Tổ Kiểm lâm

Hội chữ thập đỏ

 

BCH Hội chữ thập đỏ; Hạt kiểm lâm; Phòng TCHC

 

- Lãnh đạo đơn vị: Đ/c Trần Đình Huệ

- Viên chức các Phòng CM: 15 người

- HKL: 15 người

Thứ 6

05/7/2019

07h30

Cầu Tàu

Đoàn bác sỹ của Công ty dược, thiết bị y tế Thiên Y – TP Hồ Chí Minh tập huấn thực hành sơ cấp cứu ban đầu và cấp các loại thuốc chữa bệnh thông thường cho các Trạm kiểm lâm, chốt yến

Hội chữ thập đỏ

 

BCH hội chữ thập đỏ; Phòng TCHC

- BCH Hội chữ thập đỏ;

- Lãnh đạo HKL;

- Đoàn bác sỹ của Công ty dược, thiết bị y tế Thiên Y – TP Hồ Chí Minh

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc