TỔNG KẾT BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN - CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009

Thứ năm, 21/01/2010, 14:23 GMT+7
1619 xem
Chia sẻ:

 

 

 

Nhằm đánh giá kết quả công tác của phòng Khoa học BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo trong quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2009.

Ngày 31/12/2009, Phòng Khoa học đã tổ chức buổi hội thảo Báo cáo kết quả thực hiện các Dự án và chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2009. Thành phần tham dự gồm có: lãnh đạo Vườn, trưởng, phó các phòng ban, trạm trưởng các trạm kiềm lâm và các kỹ sư, cử nhân bộ phận trực thuộc của đơn vị tham gia buổi hội thảo báo cáo.

 

 

 

Trong năm 2009, Cán bộ-viên chức phòng Khoa học và Giáo dục Môi trường (KH&GDMT) đã tích cực thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học về các Dự án bảo tồn và các chuyên đề cấp cơ sở mà do Giám Đốc Vườn phê duyệt.

Hội thảo báo cáo diễn ra 01 ngày với kết quả thực hiện các Dự án và các chuyên đề như: Chương trình 5 triệu ha rừng, dẫn dụ Khỉ đuôi dài Côn Đảo, nuôi bán hoang dã Khỉ mặt đỏ, Giám sát đa dạng sinh học biển, nuôi trồng phục hối san hô, chương trinh Bảo tồn rùa biển, … và các đề tài phối hợp như: Gieo ươm cây giống rừng ngập mặn, điều tra “cây mẹ” rừng ngập mặn… và các công tác khác mà phòng Khoa học đã thực hiện trong năm 2009.

Các báo được đã đươc đại biểu đóng góp và thảo luận rất sôi nổi. Lãnh đạo Vườn đã đánh giá cao kết quả các các Dự án, chuyên đề; kết quả đó sẽ là cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo và chuyên sâu cho các năm sau. Đồng thời các chuyên đề đã đưa ra những đê xuất cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rất hữu hiệu nhăm đem lại hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học cho rừng và biên Côn Đảo. Phòng Khoa học cần phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nghiên cứu khoa học trong năm 2010, nghiên cứu đến một tầm cao hơn trong lĩnh vực khoa học nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo; đồng thời cần khắc phục những gì không làm được trong năm qua.

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc