Thông báo về việc công khai địa điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ hai, 21/01/2019, 13:52 GMT+7
2463 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 07/TB-BQLVQG về việc công khai địa điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc