Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ năm, 01/04/2021, 14:32 GMT+7
3792 xem
Chia sẻ:

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

- Vị trí văn thư: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Hướng dẫn viên: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Bảo tồn đa dạng sinh học rừng và Hợp tác quốc tế: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Bảo tồn đa dạng sinh học biển và đất ngập nước: 01 chỉ tiêu.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thông tin chi tiết bấm xem tại đây! 

Phụ lục kèm theo thông báo

Phục lục 2

Phụ lục 3

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc