Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Thứ hai, 08/12/2014, 15:42 GMT+7
3417 xem
Chia sẻ:

Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. 

Xem tại đây.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc