Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ năm, 13/06/2019, 08:55 GMT+7
1741 xem
Chia sẻ:
Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa quy phạm văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của  Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc