Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cơ sở để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ tư, 01/12/2021, 10:03 GMT+7
985 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 320/QĐ-VQG ngày 30/11/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cơ sở để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Bấm xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc