• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cơ sở để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Wednesday, 01/12/2021, 10:03 GMT+7
1034 xem
Chia sẻ:

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cơ sở để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Quyết định số 320/QĐ-VQG ngày 30/11/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cơ sở để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Bấm xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
comments