Quyết định ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngoài ngân sách).

Thứ hai, 24/08/2020, 10:09 GMT+7
994 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 2207/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngoài ngân sách). Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc