Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ hai, 11/06/2018, 14:45 GMT+7
3472 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 167/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem và tải tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc