• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Monday, 11/06/2018, 14:45 GMT+7
3410 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 167/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem và tải tại đây!
Chia sẻ:
comments