Lịch làm việc từ ngày 9 tháng 9 năm 2019 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 09/09/2019, 07:35 GMT+7
1561 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  09  tháng 9  năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 09 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

09/9/2019

06h30

Cầu tàu

Xuất phát đi khai thác Yến sào vụ 2

Đ/c Sỹ Toàn

Đ/c Tính

- Trung tâm Yến sào;

- Đc: Toàn, Tính – PKHTC.

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp

số 1

Làm việc với Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Đ/c Huệ

PGĐ

-

- Đoàn Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (06 người);

- Trưởng hoặc đại diện các phòng chuyên môn/Hạt Kiểm lâm.

Buổi chiều

 

Đ/c Giám đốc về đất liền công tác theo kế hoạch

-

-

-

14h00

-

Khảo sát thực tế Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo (chiều thứ 2 và sáng thứ 3)

 

P. TCHC chuẩn bị xe

- Đ/c Huệ Phó Giám đốc;

- Đoàn Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (06 người);

Thứ 3

10/9/2019

07h00

Cầu tàu

Lặn thu gom xử lý rác thải kết hợp kiểm tra san hô và phao neo.

Đc: Thành

P DLST

P. DLST

- Bộ phận Tàu

- Đc: Vững - BTB

- Đc: Sáng, Phương, Mạnh Hùng - HKL

14h00

Phòng họp

số 01-

Họp thông qua dự thảo bảng tổng hợp chuyển mục đích sử dụng đất các công trình trong Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Huệ

PGĐ

Đ/c Sỹ Toàn

- Trưởng/Phụ trách các PCM, Hạt kiểm lâm

14h00

Hội trường TTVH

Dự Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển Đông

 

 

- Toàn bộ Đảng viên tham dự (các bộ phận thông báo cho đảng viên và báo cáo DS vắng mặt)

Thứ 4

11/9/2019

08h00

Bến Đầm

Nghiệm thu Công trình tu bổ, bảo dưỡng bảng mốc ranh giới Vườn quốc gia Côn Đảo tại khu vực Bến Đầm

Đ/c Vũ

 

Đ/c Vũ

- Đ/c Đức Vũ, Đ/c Khánh Hoàng;

- Trạm KL Bến Đầm: cử 01 người

- Đơn vị thi công: cử 01 người

08h00

Tổ Kiểm lâm Cơ động

Đào, thu thập bộ xương Dugong đã chôn để làm mẫu

Đ/c Vững

Đ/c Vững, Tình

- Phòng BTB: Vững, Tình

- Tổ KL Cơ động: bố trí 01 người

14h00

Phòng họp UBND

Họp báo cáo bảng tuyên truyền với UBND Huyện

 

Phòng DLST

- Đc Huệ - Phó Giám đốc

- Trưởng, phó phòng DLST

Thứ 5

12/9/2019

08h00

Tổ Kiểm lâm cơ động

Nghiệm thu Công trình tu bổ, bảo dưỡng bảng mốc ranh giới Vườn quốc gia Côn Đảo tại khu vực Trung Tâm

Đ/c Vũ

 

Đ/c Vũ

 

- Đ/c Đức Vũ, Đ/c Khánh Hoàng

- Tổ KL Cơ Động: cử 01 người

- Đơn vị thi công.

08h00

Bãi dài-Bến Đầm

Điều tra xác định đặc điềm rừng khu vực cho thuê môi trường rừng tại Bãi Dài, tiểu khu 58, Bến Đầm

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo kế hoạch đã được phê duyệt

15h00

Phòng họp

 số 02

Tổ chức trao khen thưởng thành tích học tập 2018-2019

Đ/c Huệ

PGĐ

Đ/c Hồ Huệ

và đ/c Hiền

- Đại diện Đảng ủy/Ban Giám đốc

- BCH Hội khuyến học

- Hội viên và con em hội viên được khen thưởng thành tich học tập theo QĐ số 38/QĐ-CHKH (Các bộ phận thông báo)

16h00

Phòng họp

số 02

Tổ chức Tết trung thu cho thiếu niên, nhi đồng năm 2019

Đ/c Huệ

PGĐ

Đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở

- Đại diện Đảng ủy/Ban Giám đốc;

- BCH các đoàn thể và toàn thể đoàn viên thanh niên đang có mặt tại đảo lớn.

- Thiếu niên, nhi đồng tại đơn vị (Các bộ phận thông báo)

Thứ 6

13/9/2019

08h00

Bãi Dài-Bến Đầm

Điều tra xác định đặc điềm rừng khu vực cho thuê môi trường rừng tại Bãi Dài, tiểu khu 58, Bến Đầm

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

- Theo kế hoạch đã được phê duyệt

08h00

Cỏ Ống

Nghiệm thu Công trình tu bổ, bảo dưỡng bảng mốc ranh giới Vườn quốc gia Côn Đảo tại khu vực Cỏ Ống

Đ/c Vũ

Đ/c Vũ

- Đ/c Đức Vũ, Đ/c Khánh Hoàng

- Trạm KL Cỏ Ống: cử 01 người

- Đơn vị thi công

08h00

 

Thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

 

-

 

-

- Đ/c Pho  Giám đốc;

- Đ/c Sỹ Toàn; Đ/c Duy Luân

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc