Lịch làm việc từ ngày 8 tháng 4 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019

Thứ hai, 08/04/2019, 08:12 GMT+7
1344 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 7 tháng 4 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

08/4/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường UBND huyện

Dự Hội nghị triển khai các quy định mới về pháp luật lao động trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2019

P. Nội vụ LĐTB&XH huyện

-

Đ/c Trung, đ/c Doãn (P.TC-HC)

08h00

Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 - VQG

Kiểm tra hiện trường theo hợp đồng xác đinh hiện trạng đặc điểm khu rừng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái tại Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 - Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Sơn

Đ/c Đà

Phòng KH&HTQT: Đ/c Sơn, Đà;

- Trạm KL Bến Đầm: Đ/c Vũ;

- Công ty CPĐT Địa ốc Khang An

 

08h00

Cầu tàu Du lịch

Lắp đặt hệ thống phao ranh giới hợp phần bảo tồn biển VQG Côn Đảo.

Đ/c Vững

Đ/c Vững và đ/c Thành;

Bộ phận Tàu

Đ/c Vững, Đ/c Duy Thành; danh sách công chức Kiểm lâm đã được phê duyệt

12h15

-

Đ/c Toàn, đ/c Hiền về đất liền làm việc vớ Sở Tài chính từ ngày 09/4/2019.

-

-

-

Thứ 3

09/4/2019

08h00

Phòng hợp Hạt Kiểm lâm

Họp bàn giao sản phẩm và NTTL hợp đồng xác định hiện trạng đặc điểm khu rừng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái tại Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 - Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

Phòng KH&HTQT

- Ban Giám đốc;

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Sơn, ;

- Hạt Kiểm Lâm: Đ/c Trà;

- Phòng DLST&GDMT: Đ/c Hùng;

- Phòng KHTC: Đ/c Toàn;

- Công ty CPĐT Địa ốc Khang An

08h00

Cầu tàu Du lịch

Xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Dương – Bãi Cạnh

Đ/c Đức

Đ/c Đà

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Đức, Đà;

- Hạt Kiểm Lâm: Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Thứ 4

10/4/2019

08h00

Đường đi Đất Thắm – Bãi Bàng

Vệ sinh đường đi Đất Thắm – Bãi Bàng

Phòng DLST&GDMT

-

- Phòng DLST&GDMT (02 người); Tổ Kiểm lâm cơ động (03 người); TKL Ông Đụng (03 người); TCHC (01 người).

Thứ 5

11/4/2019

08h30

Phòng họp HKL

Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến bổ sung quy hoạch CCVC lãnh đạo, quản lý đơn vị và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, trạm, tổ giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Phòng TCHC

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

- Trưởng, Phó các đoàn thể;

- Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm.

15h00

Phòng Giám đốc

Làm việc với Bộ phận xây dựng cơ bản phòng Kế hoạch – Tài chính nghe báo cáo tiến độ và chỉ đạo triển khai các bước công việc của các dự án XDCB

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Hoàng và đ/c Hải

Viên chức, nhân viên bộ phận XDCB phòng KH-TC

Thứ 6

12/4/2019

08h00

Phòng họp

HKL

Nghe báo cáo chuyên đề “Xác định sức chứa du lịch ở các tuyến, điểm du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo” và rà soát tham mưu đơn vị trình UBND tỉnh ban hành Quy định sức chứa môi trường theo Văn bản số 475 ngày 05/4/2019 của Tổng cục lâm nghiệp

Đ/c Huệ

(PGĐ)

Đ/c Đức

Đ/c Đà

- Trưởng các PCM, HKL;

- Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm;

- Nhân viên phòng KH&HTQT, BTB.

8h30

Hội trường UBND huyện

Dự kỳ họp thứ mười (bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016-2021

TTr HĐND huyện

 

Ông Nguyễn Khắc Pho-Đại biểu HĐND huyện.

15h00

Khu hành chính

Dọn vệ sinh khuôn viên hành chính đơn vị và Hạt Kiểm lâm, tuyến đường Ma Thiên Lãnh dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Đ/c Doãn

(P.TC-HC)

-

- CCVC, LĐ văn phòng các PCM, HKL (mỗi bộ phận cử 02 người);

- Bộ phận bảo vệ, tạp vụ đơn vị.

(Các bộ phận tự chuẩn bị chổi)

Thứ 7

13/4/2019

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/4/2019

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và nghỉ bù

- BCH quân sự xây dựng lịch trực đảm bảo an toàn dịp lễ;

- P.TC-HC treo băng rôn tại cổng trụ sở;

- Các PCM, HKL, các Trạm, tổ bố trí người trực đảm bảo theo lịch; Chỉ đạo treo cờ tổ quốc tại Trụ sở khu hành chính, HKL và các Trạm, tổ theo quy định.

Thứ 2

15/4/2019

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc