Lịch làm việc từ ngày 31 tháng 3 năm 2019 đến ngày 05 tháng 4 năm 2019

Thứ hai, 01/04/2019, 08:06 GMT+7
1125 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 31 tháng 3 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 05 tháng 4 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

31/3/2019

08h00

Hòn Tre Lớn

Tiếp Đoàn Tổng cục Lâm nghiệp

 

Trạm Kiểm lâm Hòn Tre Lớn

Đ/c Trà-Hạt phó

Đ/c Tài-Trạm trưởng

Thứ 2

01/4/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp HĐND huyện

Tham dự phiên họp thứ 29 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

TTr HĐND huyện

-

Đ/c Pho – Đại biểu HĐND

15h00

Phòng TP.TC-HC

Họp phòng TC-HC công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 của trưởng phòng và triển khai, phân công nhiệm vụ công tác.

Đ/c Trung

(Trưởng phòng)

P. TC-HC

Toàn thể Nhân viên phòng TC-HC

14h00

Phòng họp  HKL

Giao ban công tác quý I/2019 của Hạt Kiểm lâm

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

VP. HKL

- Lãnh đạo HKL;

- Trưởng, Phụ trách các Trạm, tổ KL;

- Công chức văn phòng HKL.

15h00

Phòng họp số 1

Làm việc với trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES) về dự án “Xác định tập tính phân bố và kích thước quần thể Dugong tại Côn Đảo, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học của VQG”.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. BTB, ĐNN

- Đoàn công tác Trung tâm CBES (03 người);

- PGĐ Trần Đình Huệ;

- Lãnh đạo và nhân viên phòng BTB, ĐNN (cử người ghi Biên bản).

Thứ 3

02/4/2019

08h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Cầu tàu Du lịch

Lắp đặt hệ thống phao ranh giới hợp phần bảo tồn biển VQG Côn Đảo.

Đ/c Vững

Đ/c Vững và đ/c Thành;

Bộ phận Tàu

Đ/c Vững, Đ/c Duy Thành; danh sách công chức Kiểm lâm đã được phê duyệt

08h00

Hội trường A. TT Hội nghị tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh BR-VT

-

-

- Đ/c Phượng (Trạm trưởng Trạm Giao dịch Vũng Tàu)

08h30

Phòng họp số 1

Thông qua Danh mục vị trí việc làm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

15h00

Phòng họp HKL

Họp giao ban phòng DLST&GDMT

Đ/c Hùng

P. DLST

Toàn thể viên chức P. DLST

Thứ 4

03/4/2019

08h30

(cả ngày)

Phòng họp số 1

Làm việc với Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai các dự án đầu tư công do Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư từ 01/01/2015 đến nay và tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- P. KH-TC, P. DLST: chuẩn bị báo cáo tài liệu liên quan.

- P.TC-HC bố trí phương tiện (xe, ca nô)

- Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 22/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

- Đ/c Hoàng (P. KH-TC).

 

Thứ 5

04/4/2019

08h00

Càu tàu du lịch

Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế tại Đầm Tre và Hòn Cau.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- P.TC-HC bố trí phương tiện (xe, ca nô)

- Đoàn giám sát HĐND tỉnh;

- Đ/c Toàn, đ/c P. Hùng, đ/c Trung, đ/c Khánh Linh; đ/c Thúy, Hồ T Huệ

08h30

Phòng họp số 1

Công đoàn cơ sở làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh.

Đ/c Huệ

(Chủ tịch CĐCS)

Theo phân công của BCH CĐCS

- Đoàn giám sát của LĐLĐ tỉnh (05 người);

- BCH Công đoàn cơ sở;

- Kế toán, thủ quỹ công đoàn.

Thứ 6

05/4/2019

08h00

Phòng họp số 1

Họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Giám đốc và Phó Giám đốc

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. TC-HC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các phòng chuyên môn, HKL;

- Đại diện BCH Công đoàn cơ sở.

(P. TC-HC ghi biên bản)

09h00

Phòng họp số 1

Rút kinh nghiệm sau tổ chức Sự kiện đi bộ tri ân khách hàng ngày 30/3/2019

Đ/c Huệ

Phó Giám đốc

P. DLST chuẩn bị báo cáo

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phụ trách các bộ phận;

- Toàn thể nhân viên phòng du lịch;

- P.DLST cử người ghi biên bản.

10h00

Hội trường

Triển khai, hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ

Đ/c Pho

Đ/c Đức Phòng KH&HTQT

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM;

- Toàn thể CCVC khối văn phòng;

15h00

Phòng họp số 1

Họp bàn giao sản phẩm và NTTL hợp đồng xác đinh hiện trạng đặc điểm khu rừng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái tại Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 - Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

 

Phòng KH&HTQT

- Ban Giám đốc;

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Sơn, Ngà;

- Hạt Kiểm Lâm: Đ/c Trà;

- Phòng DLST&GDMT: Đ/c Hùng;

- Phòng KHTC: Đ/c Toàn;

- Công ty CPĐT Địa ốc Khang An

Thứ 7

06/4/2019

08h00

 

Khu vực Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 – VQG CĐ

Kiểm tra hiện trường theo hợp đồng xác đinh hiện trạng đặc điểm khu rừng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái tại Bãi Đá Cuội - Suối Thị, tiểu khu 60 - Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Sơn

Đ/c Ngà, Vũ

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Sơn, Ngà, Vũ;

- Trạm KL Bến Đầm: Đ/c Vũ;

- Công ty CPĐT Địa ốc Khang An

 

08h00

(Từ 06/4 đến 12/4)

Cầu tàu Du lịch

Xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Dương – Bãi Cạnh

Đ/c Đức

Đà

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Đức, Đà;

- Hạt Kiểm Lâm: Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc