Lịch làm việc từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019

Thứ tư, 02/01/2019, 07:00 GMT+7
2088 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 31 tháng 12 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

31/12/2018

-

-

Nghỉ tết dương lịch 2019

-

-

- Các bộ phận thông báo về việc treo cờ Tổ quốc tại Trụ sở làm việc VQG, HKL, các Trạm, tổ.

- Các đ/c được phân công trực lễ theo lịch trực của BCH quân sự cơ quan.

Thứ 3

01/01/2019

-

-

Nghỉ tết dương lịch 2019

-

-

Thứ 4

02/01/2019

14h30

Phòng họp HKL

Các Chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng đảng viên.

Đ/c Pho

Bí thư

Các đồng chí được giao nhiệm vụ

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Ban Chấp hành các Đoàn thể (kể các UVBCH);

- Trưởng, phó các phòng chuyên môn, HKL ( các bộ phận chủ động TB)

Thứ 5

03/01/2019

14h00

Phòng họp HKL

Triển khai Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng KH-TC

Phòng TC-HC

- PGĐ Huệ, Trưởng, phó các bộ phận

- Phòng KH-TC (đ/c Toàn, Hiền)

- Các trạm trưởng Kiểm lâm

Thứ 6

04/01/2019

08h00 (cả ngày)

Phòng họp Vườn

Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ ( họp ngày 04 và buổi sáng ngày 05/01/2019)

Đ/c Pho

Bí thư

Các đồng chí được giao nhiệm vụ

- Tổ công tác số 3;

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ.

Thứ 7

05/01/2019

14h00

Phòng họp HKL

Họp phân công chuẩn bị Hội nghị CCVCLĐ năm 2019; chuẩn bị kế hoạch đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng KH-TC

Phòng TCHC

- PGĐ Huệ, Trưởng, phó các bộ phận

- Trưởng, phó các đoàn thể.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc