Lịch làm việc từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thứ hai, 26/11/2018, 09:20 GMT+7
1809 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 26 tháng 11 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

26/11/2018

07h30

Trụ sở UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo huyện

-

Lãnh đạo Vườn và CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp UBND huyện

Dự phiên họp thứ 27 Thường trực HĐND huyện Côn Đảo

-

-

Ông Nguyễn Khắc Pho - Đại biểu HĐND huyện

09h30

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Làm việc với nhà đầu tư ( Cty MH Golden Sands) về dự án Đầm Trầu

Đ/c Pho

- Phòng DLSTGDMT

- Phòng KH&HTQT

- Nhà Đầu tư

- Ông Trần Đình Huệ-PGĐ

- Phòng DLSTGDMT (ông P Hùng, Đức Tuấn, bà Bích Hồng)

- Phòng KH&HTQT ( ông Sơn, Ngà)

- Phòng TC-HC ( cử người ghi BB)

14h00

Hội trường TTVH huyện

Tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội  sau kỳ thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Đoàn ĐB QH tỉnh BR-VT

-

- Lãnh đạo đơn vị

- Các bộ phận thông báo và sắp xếp cho CCVC, LĐ tham dự

15h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Phân loại viên chức 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 của Phòng KH&HTQT và phòng BTB, ĐNN

Đ/c Sơn

VC phòng KH&HTQT và phòng BTB, ĐNN

- Mời đ/c Huệ - PGĐ; đ/c Hùng – nguyên phụ trách phòng BTB, ĐNN

- Toàn thể VC, NV Phòng KH&HTQT và phòng BTB, ĐNN.

Thứ 3

27/11/2018

07h30

Ông Đụng

Điều tra, xác định đặc điểm khu rừng  Ông Đụng phục vụ dự án  thuê môi trường rừng của Cty CP du lịch Hiểu về trái tim

Phòng KH&HTQT

Các đ/c Tổ điều tra

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp.

 

14h00

Văn phòng

Sở NN&PTNT

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2017-2018 và triển khai kế hoạch thực hiện PA PCCCR mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Sở NN&PTNT

-

Đ/c Trà (Phó Hạt trưởng)

14h00

Chân núi

Thánh giá

Phối hợp xác nhận đất sạch, không có sự chồng lấn đất thuộc Trạm rada 590 quản lý với các cơ quan, đơn vị khác

-

-

Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR ( đ/c Anh, đ/c Nam)

Thứ 4

28/11/2018

08h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Giao ban tuần cơ quan ( Chốt kế hoạch Hội thảo yến sào)

Đ/c Pho

- Đ/c Sơn chuẩn bị báo cáo

- Các bộ phận

- Ban Giám đốc;

- Đại diện các bộ phận

10h30

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Chấm điểm cơ sở đoàn năm 2018

Đ/c Huệ

(Bí thư Đoàn CS)

Đoàn cơ sở

- Ban Thường vụ Huyện đoàn (05 đ/c);

- BCH Đoàn cơ sở.

(Đ/c Hồ Huệ - UV BTV huyện đoàn tham gia  chấm điểm ĐCS Huyện đội, ĐCS Công an huyện từ 08h00)

14h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Đánh giá phân loại viên chức, nhân viên Phòng DLST&GDMT 6 tháng cuối năm và cả năm 2018

Đ/c Hùng

Viên chức, Nhân viên phòng

- Mời đ/c Huệ-PGĐ dự mở đầu.

- Toàn thể nhân viên Phòng DLST&GDMT

 

Thứ 5

29/11/2018

08h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Hội thảo kết quả thực hiện công tác phát triển dịch vụ du lịch sinh thái năm 2018

Đ/c Pho

Phòng DLSTGDMT

(gửi bc trước 02 ngày)

- Ban Giám đốc

- Phòng DLSTGTMT

- Phòng KHTC ( tính toán hiệu quả lợi nhuận 1 vài tour du lịch bc tại Hội nghị)

- Đại diện các bộ phận và các Trạm, Tổ Kiểm lâm

14h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Cty TNHH MTV tin học Thạnh Phát xin lắp đặt trụ ăng ten phát sóng điện thoại tại Ông Đụng

Đ/c Huệ

PGĐ

- Nhà đầu tư

- Phòng KH&HTQT

- Phòng KH-TC

- Hạt Kiểm lâm

 

- Các đ/c: Sỹ Toàn, Sơn, Hậu

16h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức Nguyễn Đức Thắng

Đ/c Huệ

(Chủ tịch HĐ)

P. TC-HC

Thành viên Hội đồng kỷ luật viên chức

Thứ 6

30/11/2018

08h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án, chuyên đề NCKH bảo tồn rừng và biển năm 2018

Đ/c Huệ - PGĐ

P. KH&HTQT

P. BTB, ĐNN

Theo kế hoạch của phòng KH&HTQT

15h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Xét công nhận sáng kiến cơ sở năm 2018

Đ/c Huệ

(Chủ tịch HĐ)

P. KH&HTQT

P. TC-HC

Thành viên Hội đồng sáng kiến cơ sở năm 2018

Thứ 7

01/12/2018

08h30

Phòng họp Vườn

Họp Chi bộ tháng 11

Chi ủy

Đ/c Trung

Đ/c Trà

Toàn thể đảng viên

14h30

Phòng họp HKL

Đánh giá phân loại CCVC Hạt Kiểm lâm 6 tháng cuối năm và cả năm 2018

Đ/c Pho

VP Hạt Kiểm lâm (gửi trước bảng tổng hợp)

Hạt trưởng, Hạt phó, Trạm trưởng, PT các Trạm, Tổ KL, CCVC Văn phòng Hạt Kiểm lâm

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc