Lịch làm việc từ ngày 24 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019

Thứ ba, 26/03/2019, 18:43 GMT+7
1110 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 24 tháng 3 năm 2019  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

24/3/2019

13h00

 

Đ/c Trần Đình Huệ về đất liền đi công tác Hà Nội theo kế hoạch (24-26/3).

 

 

- Đ/c Trần Đình Huệ

Thứ 2

25/3/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng đợt I năm 2019.

 

 

- Đ/c Trung – Chi ủy viên;

- Đ/c Toán (P.TCHC); Lê Thành Nam, Thanh Lương, Tri Phương (HKL); Khánh Hoàng (KHTC).

Thứ 3

26/3/2019

08h30

Phòng họp số 1

Làm việc với đoàn Thanh tra sở Nội vụ kiểm tra về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng TCHC

- Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ (03 người).

- Đ/c Trung; Doãn (p. TCHC);

- Đ/c Sỹ Toàn

Thứ 4

27/3/2019

08h30

Phòng họp số 1

Giao ban Tuần

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận

 

Thứ 5

28/3/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/3/2019

14h00

Phòng họp số 2

Họp Chi bộ Quý I

Đ/c Pho

Bí thư

Các đ/c được giao nhiệm vụ

- Tổ công tác số 3;

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (Các bộ phận chủ động thông báo và sắp xếp).

- Mời thêm Trưởng Phòng chuyên môn không phải là đảng viên tham dự

Thứ 7

30/3/2019

07h30

Trụ sở vườn

Tổ chức sự kiện đi bộ giới thiệu tài nguyên thiên nhiên và tri ân du khách nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Vườn quốc gia côn Đảo (31/3/1993 – 31/3/2019)

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng DLST chủ trì phối hợp với các PCM, HKL

  • Khách mời: Đại diện UBND huyện Côn Đảo, Phòng VHTT, BQL các khu du lịch quốc gia.
  • Ban Giám đốc.
  • Trưởng, phó các PCM, HKL.
  • CCVC được phân công nhiệm vụ.
  •  Khỏang 100 du khách

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc