Lịch làm việc từ ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019

Thứ hai, 20/05/2019, 12:41 GMT+7
1152 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 19 tháng 5 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

19/5/2019

08h00

Sân Hành Lễ NTHD

Dự Lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương

-

-

Công chức Hạt Kiểm lâm

13h30

TT Y Tế Quân Dân Y

Hỗ trợ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân chương trình (Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân) tại huyện Côn Đảo

Bộ Tư lệnh Vùng CSB3

 

Đoàn cơ sở cử 02 Đoàn viên tham dự

13h30

Cầu Tàu

Đoàn sở Khoa học Công nghệ kiểm tra hệ thống pin năng lượng mặt trời tại các trạm Kiểm lâm. (ngày 19 và 20/5/2019)

-

Đ/c Doãn Hậu

- Đoàn Sở Khoa học Công nghệ

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ?c Cao Doãn Hậu

15h00

Phòng họp  Hạt Kiểm lâm

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tới thăm, tặng quà Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo (tặng quà cho TKL Ông Đụng)

Bộ Tư lệnh Vùng CSB3, CT công nghệ xanh

- HKL;

- P. TCHC.

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

- Trạm trưởng TKL Ông Đụng.

Thứ 2

20/5/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

10h00

Phòng họp 1

Họp phòng TCHC

Đ/c Trung

Đ/c Doãn, Thúy, Huệ

- Viên chức văn phòng;

- Bộ phận Bảo vệ (Tâm, Ngọc);

- Đ/c Thanh Hùng;

- Bộ phận Tàu (Toán, Hân).

14h00

VQG Côn Đảo

Trao đổi về công tác bảo tồn rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

PGĐ

 

- Đoàn FFI

15h30

Phòng họp 2

Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng

Đ/c Trung

Đ/c Hồ Huệ

Quần chúng ưu tú trong kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2019 (Các bộ phận thông báo cho CCVC trong kế hoạch tham dự).

15h30

Phòng PGĐ Huệ

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị thu gom rác của các Tổ: Bãi Dương, Bờ Đập, Đầm Tre, Hòn Bà

Đ/c Huệ

PGĐ

Các Tổ trưởng Tổ thu gom rác

- Đ/c Phùng Hùng;

- Trạm trưởng: Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Bà, Đầm Tre.

Thứ 3

21/5/2019

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom, xử lý rác đợt I năm 2019 tại một số đảo nhỏ (hòn Bảy cạnh, Bãi Dương, Vịnh Đầm Tre) từ  ngày 21/5 - 16h00 ngày 22/5/2019.

PGĐ Huệ

Đ/c: Khải

Đ/c: Thêm

Theo sự phân công của Tổ trưởng

CCVC, NLĐ và các đơn vị phối hợp có trong Danh sách nhận lực thực hiện thu gom, xử lý rác kèm theo CV số 157/BQLVQG-PDLST ngày 17/5/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

07h00-16h00

Trụ sở Vườn

Ra quân thu gom, xử lý rác đợt I năm 2019 tại bãi Cát lớn – Hòn Bà.

Đ/c Kiên

Theo sự phân công của Tổ trưởng

Thứ 4

22/5/2019

07h00-16h00

 

Tiếp tục thu gom rác theo Kế hoạch

 

 

 

Thứ 5

23/5/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/5/2019

08h30

Phòng họp SNN&PTNT

Họp thẩm định giá thuê môi trường rừng khu vực Bãi đá cuội – Suối thị VQG Côn Đảo

-

Đ/c Sơn

Đ/c Trần Đình Huệ hoặc Đ/c Lê Hồng Sơn.

15h00

Phòng họp 2

Họp góp ý Đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy BQL Vườn quốc gia Côn Đảo lần 2

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

16h15

Phòng hop 2

Công khai số liệu quyết toán năm 2018

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Sỹ Toàn

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

- BCH Công đoàn.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Đã ký

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc