Lịch làm việc từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018

Thứ hai, 19/11/2018, 07:58 GMT+7
1601 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  18   tháng 11 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/11/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Cầu tàu Du lịch

Kiểm tra và bàn giao Trai Tai tượng, rùa biển, kết hợp định mức nhiên liệu cano,  Tổ Kiếm lâm cơ động kết hợp tuần tra biển.

Đ/c Sơn, đ/c Tính, đ/c Anh

Đ/c Vững, đ/c Thành, đ/c Tính

Phòng KH&HTQT: đ/c Sơn; Phòng BTB: đ/c Vững; Phòng DLST: đ/c Thành; Phòng KHTC: đ/c Tính; Tổ KLCĐ: đ/c Anh.

08h30

Trụ sở Vườn

Kiểm kê tài sản Phòng KH&HTQT và Phòng BTBĐNN

Đ/c Ngà

Đ/c Vũ, đ/c Thắng

VC Phòng KHHTQT và phòng BTB: đ/c Ngà, đ/c Vũ , đ/c Đức và đ/c Thắng

09h00

Sân bay Côn Đảo

Đoàn đại biểu đi dự Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018 tại TP. Đồng Hới và VQG Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình)

(Hội nghị diễn ra từ ngày 20 đến 22/11/2018)

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc);

- Các đ/c: Nguyễn Phùng Hùng, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Hiền

(P. TC-HC chuẩn bị xe đưa rước)

15h00

Phòng làm việc Đ/c Trung

Họp phòng Tổ chức - Hành chính

Đ/c Trung

(PTP. TCHC)

P. TC-HC

Các đ/c: Doãn, Huệ, Thúy, Hương, Thuận, Hiến, Ngọc, Tâm, Hùng, Toán, Hân.

Thứ 3

20/11/2018

07h30

Trụ sở Vườn

Điều tra xác định đặc điểm khu rừng cho thuê môi trường rừng tại Ông Đụng

Đ/c Ngà

Đ/c Vũ

Phòng KH&BTB: Ngà, Vũ; Tổ KL Cơ động; Trạm KL Ông Đụng: đ/c Hoàn và các Trạm KL và PCM khác (nếu bố trí được người – đ/c Vũ liên hệ)

09h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Họp Kiểm điểm đối với viên chức Nguyễn Đức Thắng.

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. TC-HC

- Đ/c Trà-Chi ủy viên;

- Đ/c Bích Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn;

- Đ/c Sơn – Tp. KH&HTQT;

- P. TCHC (Đ/c Trung, Đ/c Doãn-GBB).

- Viên chức có sai phạm: Nguyễn Đức Thắng

14h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Bảo tàng Tỉnh

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. KH&HTQT

- P. KH&HTQT: Đ/c Sơn;

- HKL: Đ/c Trà;

- Ghi biên bản: P.KH&HTQT

15h00

Phòng họp

Đ/c Trung

Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá, xét phân loại các chi đoàn, đoàn viên và thống nhất các thông số, hồ sơ chấm điểm cơ sở đoàn năm 2018; xét thi đua khen thưởng 2018; triển khai và phân công các hoạt động dịp lễ giỗ lần thứ 233 của Bà Thứ phi - Hoàng Phi Yến

Đ/c Huệ

(Bí thư ĐCS)

BCH các chi đoàn trực thuộc

- Các đ/c ủy viên BCH Đoàn cơ sở;

- Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc.

Thứ 4

21/11/2018

08h00

Khu rừng Đá trắng

Nghiệm thu vệ sinh rừng khu vực cho thuê môi trường rừng tại Đá trắng

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT

P. KH&HTQT: Đ/c  Sơn; HKL: Đ/c Trà và đ/c Anh; Cty Ong Biển: Đ/c Thảo

Thứ 5

22/11/2018

08h00

Khu du lịch

 Cam Ly

Khảo sát khu vực Công ty du lịch Cam Ly đề xuất làm hồ ấp bảo tồn trứng rùa biển

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. BTB

Đại diện HKL; Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống;

P. BTBĐNN

Thứ 6

23/11/2018

08h00

Hội trường Huyện ủy

Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

(Hội nghị 01 ngày: sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00)

-

-

Đ/c Huệ (Phó Bí thư).

14h00

Phòng họp

Vườn quốc gia

Đoàn lớp trung cấp lý luận chính trị, trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II thăm, làm việc, và tặng quà quỹ khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. TC-HC

(chuẩn bị hội trường)

- Đoàn công tác (20 người);

- Đại diện Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL;

- BCH Hội khuyến học.

(Trình phó Giám đốcTrần Đình Huệ phân công bộ phận chuẩn bị bài báo cáo, giới thiệu)

15h30

Cầu tàu du lịch

Đưa đoàn lớp trung cấp lý luận chính trị, trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II tham quan thực tế tại Bảy Cạnh

Phòng DLST

Phòng  DLST

- Đoàn công tác (20 người);

- Đ/c Lộc (hướng dẫn đoàn);

(P. TC-HC chuẩn bị phương tiện công tác)

Thứ 7

24/11/2018

08h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Họp xét phân loại viên chức, lao động phòng Tổ chức – Hành chính

Đ/c Trung

PT. Phòng

- Đ/c Hồ thị Huệ, Đ/c Thúy

- Toàn thể nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính.

14h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Làm việc với đoàn công tác Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục môi trường về hiện trạng, công tác quản lý đa dạng sinh học, đất ngập nước tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. KH&HTQT

- Đoàn công tác Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (07 người);

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, KHL.

(P. KH&HTQT cử người ghi Biên bản)

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc