Lịch làm việc từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018

Thứ hai, 10/12/2018, 10:51 GMT+7
2022 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 09 tháng 12 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

10/12/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Trụ Sở Vườn

Khảo sát, xác định tuyến du lịch Trụ sở Vườn – bãi Đầm Trầu – Đồi 98 (đỉnh núi Nhà Pháp)

Đ/c P.Hùng

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT: 03 người (Đ/c Hùng, đ/c Tuấn, đ/c Lộc)

Trạm kiểm lâm Cỏ Ống: 01 người (đ/c Mạnh Hùng)

10h00

Phòng làm việc đ/c Trung

Thẩm định, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển Công chức Kiểm lâm năm 2018

Đ/c Trung

Đ/c Doãn

- P. TC-HC: Đ/c Trung, Đ/c Doãn;

- 06 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển CC Kiểm lâm (Đ/c Doãn chủ động thông báo).

13h30

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Chi cục KL

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

Thứ 3

11/12/2018

07h30

Trụ Sở Vườn

Khảo sát, xác định tuyến du lịch Sườn núi Thánh Giá, Ông Câu

Đ/c P.Hùng

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT: 03 người (Đ/c Hùng, đ/c Tuấn, đ/c Lộc)

07h30

Cầu cảng Vịnh Côn Sơn

 Kiểm tra trồng phục hồi san hô đợt 1 tại Bãi Bờ đập Hòn Bảy Cạnh, phối hợp tuần tra và đưa rước CC Kiểm lâm Hòn Tài, Hòn Cau Và Bãi Dương

Phòng BTB, Hạt KL

Đ/c Vững và đ/c Thắng (BTB); đ/c Thành (DLST); Hạt KL

  • Phòng BTB: đ/c Vững, đ/c Thắng
  • Phòng DLST: Đ/c Thành
  • Hạt KL: bố trí và sắp xếp

07h30

Trụ sở Vườn

Tiếp tục điều tra, xác định đặc điểm khu rừng Ông Đụng phục vụ dự án thuê môi trường rừng của Cty CP du lịch Hiểu về trái tim

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ, đ/c Đức

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp

 

08h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Nghe báo cáo kết quả tuần tra, kiểm soát tình trạng người dân khai thác trái phép lâm sản ngoài gỗ và phương án kiểm soát, ngăn chặn trong thời gian tới.

Đ/c Trà

Đ/c Hậu

Các trạm, tổ Kiểm lâm theo thành phần tham dự.

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm

- Ông Cao Doãn Hậu;

- Trưởng, phó các trạm, tổ Kiểm lâm: Cơ động, Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Hội trường A

TT Hội nghị tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận; sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo 2018” và nhận khen thưởng

Ban Dân vận tỉnh

-

Đ/c Pho (Bí thư Chi bộ, Giám đốc).

14h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Ban Chấp hành Công đoàn họp xét đề nghị tặng quà cho đoàn viên, CCVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán 2019

Đ/c Huệ

BCH công đoàn

- Các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn;

(Các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận gửi Danh sách đề nghị theo chỉ đạo của đ/c Huệ tại Công văn số 43/CV-LĐLĐ)

Thứ 4

12/12/2018

14h00

Phòng

Giám đốc

Làm việc với Phòng KH-TC về: Tình hình thực hiện dự toán; xử lý nợ nhiên liệu 2016-2017; báo cáo kiểm tra, đối chiếu quỹ tiền mặt đến 30/11/2018; tình hình thu hồi công nợ; giải ngân chi TX, các Ctr đề án…

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

Toàn thể viên chức Phòng Kế hoạch-Tài chính

15h30

Phòng

Giám đốc

Làm việc với Phòng TC-HC: Nghe báo cáo tổng hợp tình hình đánh giá phân loại CCVCLĐ của các bộ phận năm 2018; công tác chuẩn bị đánh giá phân loại CCVC; chuẩn bị xét thi đua; tình hình nhân sự CCVC các phòng, trạm, tổ so với vị trí việc làm

Đ/c Pho

Phòng TC-HC

Đ/c Trung và viên chức Phòng TCHC có liên quan

Thứ 5

13/12/2018

07h30

Đường đi Sở Rẫy

Điều tra, xác định đặc điểm khu rừng Sở Rẫy phục vụ dự án thuê môi trường rừng của Cty CP du lịch Hiểu về trái tim

Đ/c Ngà

Đ/c Vũ, đ/c Đức

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp

 

08h00

Phòng

 Giám đốc

Nghe các bộ phận báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo Yến sào năm 2018

Đ/c Pho

-Đ/c Huệ-PGĐ

-Các bộ phận được phân công

- Ban Giám đốc;

- Đại diện các PCM, HKL;

- Đại diện BCH Đoàn cơ sở.

Thứ 6

14/12/2018

 

 

Đón đại biểu lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành về dự Hội thảo yến sào (từ chiều 14-sáng 15/12)

Đ/c Pho

Phòng TC-HC

Phòng DLST

Đ/c Huệ-PGĐ, Trung, Phùng Hùng, Lộc, lái xe cơ quan

Thứ 7

15/12/2018

07h30

Các đảo yến: Đầm Tre, Việt Minh, Hòn Thỏ, Hòn Bông Lan

Đưa đoàn đại biểu dự Hội thảo phục hồi và phát triển quần thể chim yến Hàng đi thực tế các hang yến

Đ/c Huệ PGĐ

- Đ/c Tính

- Lãnh đạo Trung tâm YS Côn Đảo

- Phòng DLST

- Đại biểu tham dự Hội thảo;

- Các đ/c được phân công nhiệm vụ.

(P.TC-HC chuẩn bị phương tiện)

08h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Sở TC, Sở NN&PTNT, nhà đầu tư…thống nhất ý kiến hướng dẫn Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo xây dựng Phương án đền bù và di dời cơ sở vật chất, công trình xây dựng tại Trạm Kiểm lâm Ông Đụng

Đ/c Pho

P. KH-TC

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Công ty CPDL Hiểu về trái tim;

- Ban Giám đốc;

- P. KH-TC, HKL, P. DLST.

 

13h00

Sân hành lễ Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn đại biểu dự Hội thảo yến sào viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Đ/c Pho

Phòng DLST

- Đại biểu tham dự Hội thảo;

- Lãnh đạo, CCVC, LĐ đơn vị đang có mặt tại đảo lớn (Các bộ phận thông báo và sắp xếp).

 

14h00

Phòng họp Vườn quốc gia

Hội thảo phục hồi và phát triển quần thể chim yến Hàng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Các bộ phận được phân công

- Đại biểu (theo thư mời);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Trưởng các PCM, HKL;

- Trạm trưởng các Trạm KL, Trạm GD Vũng Tàu.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc