Lịch làm việc từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019

Thứ ba, 07/05/2019, 10:51 GMT+7
1165 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày    04   tháng 5 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

06/5/2019

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Phòng họp 1

Nghe phân công, điều chỉnh nhiệm vụ đối với viên chức, nhân viên phòng Kế hoạch – Tài chính

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng KHTC

Toàn thể viên chức và nhân viên phòng KHTC

14h00

Phòng họp Khối vận

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 5

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở

14h00

Sở Nội vụ

Nghe triển khai xây dựng báo cáo về quản lý biên chế công chức, công tác tuyển dụng công chức, tinh giản biên chế; HĐLĐ 68.

Sở Nội vụ

-

Đ/c Nguyễn Đình Trung

15h00

Phòng họp HKL

Hướng dẫn tập sự công chức Kiểm lâm mới tuyển dụng

Đ/c Trà

VP Hạt

Đ/c Phùng Hoàng, Văn Hiếu, Trung Kiên, Thanh Hương, Thành Nam, Văn Thắng

Thứ 3

07/5/2019

07h30

Hội trường UBND huyện

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Côn Đảo lần thứ VIII (NK 2019-2024)

Ban TT UBMT huyện

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho;

Đ/c Trần Đình Huệ.

13h30

Cầu Tàu

Khảo sát, điều chỉnh quy mô Dự án Bến cập tàu Hòn Cau, Bảy Cạnh, Tre Lớn.

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Hải

Đ/c Hoàng

Đ/c Toàn

- Đ/c Hải; Hoàng; Trà; Sơn;

- Đại diện Chi nhánh Công ty tư vấn công trình giao thông thủy.

- Ca nô BV1914

Thứ 4

08/5/2019

07h30

Hội trường UBND huyện

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Côn Đảo lần thứ VIII (NK 2019-2024)

Ban TT UBMT huyện

 

Đ/c Trần Đình Huệ.

08h30

Phòng họp HKL

Nghe đơn vị tư vấn báo cáo sơ bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án bến cập tàu điều chỉnh.

Đ/c Pho

Giám đốc

Chi nhánh Công ty CTGTT

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các PCM, HKL.

- Đ/c Hải, đ/c Hoàng.

Thứ 5

09/5/2019

07h00

Cầu tàu

Kiểm tra các trạm Kiểm lâm Bãi Dương, Bảy Cạnh, Hòn Cau, Đầm Tre

Đ/c Trà

Đ/c Doãn Hậu

- Đ/c Trà, Doãn Hậu, các trạm trưởng trạm Kiểm lâm Bãi Dương, Bảy Cạnh, Hòn Cau, Đầm Tre,

- Ca nô BV 1142

08h00 đến 14h00

Bãi Dương

Kiểm tra và nghiệm thu tại hiện trường công việc xác định đặc điểm khu rừng thuộc DA khu DL nghỉ dưỡng sinh thái tại Bãi Dương thuộc hòn Bảy Cạnh.

Phòng KH&HTQT

Phòng KH&HTQT

- Công ty CPĐT Thương mại Da Vàng;

- Trạm Kiểm lâm Bãi Dương;

08h00

Cầu tàu Du lịch

(từ ngày 09/5 -10/5/2019)

Lắp đặt hệ thống phao ranh giới hợp phần bảo tồn biển VQG Côn Đảo.

Đ/c Vững

Đ/c Vững và đ/c Thành;

Bộ phận Tàu

Đ/c Vững, Đ/c Duy Thành; danh sách công chức Kiểm lâm đã được phê duyệt

14h30

Phòng họp 1

Làm việc với Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Huệ

PGĐ

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

- Đoàn công tác CA Tỉnh.

15h00 đến 17h00

Mũi Chim Chim

Kiểm tra và nghiệm thu tại hiện trường công việc xác định đặc điểm khu rừng thuộc DA khu DL nghỉ dưỡng sinh thái tại Mũi Chim Chim, tiểu khu 56b

Phòng KH&HTQT

Phòng KH&HTQT

- Công ty CPĐT Thương mại Da Vàng;

- Tổ Kiểm lâm cơ động

Thứ 6

10/5/2019

07h00

Cầu tàu

Kiểm tra các trạm Kiểm lâm Bãi Hòn Tài, Hòn Bà, Tre Lớn, Tre Nhỏ

Đ/c Doãn Hậu

Đ/c Doãn Hậu

- Đ/c Anh, đ/c Doãn Hậu, Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Hòn Bà, Tre Lớn, Tre Nhỏ

- Ca nô BV 1142

08h00

Phòng họp 1

Bàn giao sản phẩm và nghiệm thu thanh lý hợp đồng số 005.2019/HĐ/DV-CĐ ngày 05/4/2019 và hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, thủ tục thuê môi trường rừng.

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng KH&HTQT

- P. KH&HTQT; HKL, DLST&GDMT; KH-TC.

- Công ty CPĐT Thương mại Da Vàng;

9h30

Phòng họp 1

Giao ban công tác xây dựng cơ bản nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án năm 2019

Đ/c Pho

Giám đốc

- Phòng KH-TC;

- Các bộ phận

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các PCM, HKL;

- Đ/c Hải, đ/c Hoàng, đ/c Hiền kế toán; Đ/c Ngà – PKH&HTQT.

- Đ/c Doãn ghi biên bản

14h00

Trụ sở cơ quan

Thực hiện thanh lý tài sản, CCDC năm 2018 – Danh sách tài sản, CCDC thanh lý theo bảng kiểm kê năm 2018

Chủ tịch Hội đồng

 

Hội đồng Kiểm kê và TLTS theo QĐ 328/QĐ-BQLVQG ngày 25/10/2018 và Đại diện các bộ phận, HKL

- Hội đồng Kiểm kê và TLTS theo QĐ 328/QĐ-BQLVQG ngày 25/10/2018

- Đại diện các bộ phận, HKL

- HKL báo các Trạm KL có tài sản, CCDC có khả năng bán phế liệu tập hợp gửi về trụ sở VP HKL để tiến hành thanh lý bán phế liệu

Thứ 7

11/5/2019

08h00

Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace

Hội thảo Khoa học phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam

-

-

Đ/c Lê Hồng Sơn

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- BCH Đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc