Lịch làm việc từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 đến ngày 08 tháng 6 năm 2019

Thứ tư, 05/06/2019, 14:47 GMT+7
1023 xem
Chia sẻ:

Lịch làm việc từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 đến ngày 08 tháng 6 năm 2019

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 03 tháng 6 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2019

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

03/6/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp HĐND & UBND huyện

Dự phiên họp thứ 30 và Hội nghị liên tịch giữa thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để bàn bạc thống nhất về việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện khóa XI

TTr.HĐND Huyện

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Ủy viên Ban Kinh tế Xã hội/Tổ phó Tổ đại biểu số 1.

08h30

Phòng hop Hạt Kiểm lâm

Triển khai bàn giao hiện trường bản mốc ranh giới rừng VQG CĐ cho đơn vị thi công

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ

 • Phòng KH&HTQT: Sơn, Vũ
 • Tổ KL Cơ động: Đ/c Anh
 • Trạm KL Cỏ Ống: Đ/c Hùng
 • Trạm KL Bến Đầm: Đ/c Sáng
 • Đơn vị thi công: Đ/c Tùng

08h30

Hội trường Sở NN&PTNT

Tham dự Họp Giao ban tháng 5 năm 2019

Giám đốc Sở NN&PTNT

-

Đ/c Nguyễn Thị Phượng

 

14h00

Phòng họp số 1

Khai giảng lớp tập huấn giám sát rác thải nhựa

Đ/c Huệ-PGĐ

Đ/c Đà

 • Ban Giám Đốc
 • Phòng BTBĐNN: Sơn, Đà, Vững
 • Các thành viên tham dự theo kế hoạch đã được phê duyệt
 • Cán bộ GreenHub và IUCN

Thứ 3

04/6/2019

07h30

Bãi Cát nhỏ Hòn Bà và Bãi Vông Cỏ Ống

Tập huấn thực hành giám sát rác thải nhựa

Cán bộ GreenHub và Phòng BTB

Đ/c Đà

 • Phòng BTBĐNN: Đà
 • Các thành viên tham dự theo kế hoạch đã được phê duyệt
 • Cán bộ GreenHub và IUCN

08h00

Trung tâm

VH HTCD

KDC số 01

Theo Kế hoạch số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội.

14h30

Nhà VH KDC số 05

14h00

Phòng họp số 1

Tổng kết, rút kinh nghiệm đợt tập huấn giám sát rác thải nhựa

Cán bộ GreenHub và Phòng BTB

Đ/c Đà

 • Ban Giám Đốc (dự sau khi rút kinh nghiệm của nhóm)
 • Phòng BTBĐNN: Sơn, Đà
 • Các thành viên tham dự theo kế hoạch đã được phê duyệt
 • Cán bộ GreenHub và IUCN

Thứ 4

05/6/2019

08h30

Bãi Ông Đụng

Điều tra xác định đặc điểm khu rừng khu vực cho thuê môi trường rừng Đất Thắm – Bãi Bàng

Đ/c Sơn

Đ/c Đức, Vũ

Thành viên theo kế hoạch đã được phê duyêt

07h30 (từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2019)

Các đảo nhỏ và Đầm tre

Kế hoạch thu gom xử lý rác rạn san hô hưởng ứng ngày môi trường thế giới

P. DLST&GDMT

P.DLST&GDMT

- Bộ phận Tàu;

- Các thành viên theo Kế hoạch.

08h00

Trung tâm

VH HTCD

KDC số 03

Theo Kế hoạch số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội.

14h30

Hội trường Cảng Bến Đầm

Thứ 5

06/6/2019

08h00

Nhà VH KDC số 06

Theo Kế hoạch số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội.

14h30

Nhà VH KDC số 07

15h00

Phòng họp 1

Góp ý Dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (lần 2)

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung

- Chi ủy, BGĐ;

- Trưởng các PCM, HKL;

- Trưởng các Đoàn thể.

Thứ 6

07/6/2019

08h00

Nhà VH KDC số 08

Theo Kế hoạch số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội.

14h30

Nhà VH KDC số 09

Thứ 7

08/6/2019

Buổi sáng

 

Đi học tập Kinh nghiệm nước ngoài theo Kế hoạch số 13/KH-BQLVQG ngày 18/3/2019

Đ/c Huệ

PGĐ

Các Đ/c được giao nhiệm vụ

Theo Kế hoạch số 13/KH-BQLVQG

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc