Lịch làm việc từ ngày 03 tháng 3 năm 2019 đến ngày 08 tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019, 13:51 GMT+7
1043 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 03 tháng 3 năm 2019  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 03 tháng 3 đến ngày 08 tháng 3 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

03/3/2019

 

08h00

Cầu Tàu

Xuất phát đi khảo sát địa chất vị trí thi công công trình các Bến cập tàu Hòn Cau, Bảy Cạnh, hòn Tre Lớn

Đ/c Pho

- Đ/c Hoàng;

- P. TCHC chuẩn bị phương tiện (Ca no PCCCR)

- Đ/c Hoàng;

- Công ty Phú Mỹ

Thứ 2

04/3/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Phòng họp 2 VQGCĐ

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ đối với Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

Đ/c Pho Giám đốc

Đ/c Doãn và Đ/c Hồ Thị Huệ

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Toàn thể CCVC Văn phòng; CCVC, LĐ phòng TCHC, DLST&GDMT.

- Các Đ/c Trạm trưởng Kiểm lâm có mặt tại đảo lớn.

Thứ 3

05/3/2019

 

07h30

Bãi Đầm Trầu

Tiếp tục xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Đầm Trầu nhỏ

P. KH&HTQT

P. KH&THQT

Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

09h00

Phòng họp 1 VQGCĐ

Thảo luận, góp ý kiến đói với hồ sơ Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2018 – 2025.

Đ/c Huệ

PGĐ

P. KH&HTQT

- Chi ủy, BGĐ;

- Trưởng, Phụ trách các PCM và HKL.

8h00

(Từ ngày 05/3-07/3/2019)

Cầu tàu Du lịch

Lắp đặt phao neo các điểm du lịch

P. Bảo tồn biển, đất ngập nước

- Đ/c Vững: Thiết bị lặn, định vị, phao,…

- Đ/c Thành: Bình lặn

- P. TCHC: Chuẩn bị xe chở thiết bị lặn; Tàu chở VC và thiết bị

- P. BTN, ĐNN: Đ/c Vững;

- Phòng DLST: Đ/c Thành;

- Hạt Kiểm lâm phối hợp công tác (nếu có)

15h00

VPUBT (307)

Nghe báo cáo quy trình triển khai các dự án đầu tư du lịch sinh thái tại các Khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn Tỉnh.

Đ/c Tư Long

PCT UBND Tỉnh

-

Đ/c Pho – Giám đốc

Thứ 4

06/3/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

07/3/2019

08h30

VPUBT (302)

Họp Thường trực UB tỉnh nghe báo cáo:

1. Chủ trương đầu tư Khu Du lịch Lò vôi – Hòn Cau, Côn Đảo.

2. Điều chỉnh quy hoạch cảng tàu khách Côn Đảo

Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh

 

Đ/c Pho – Giám đốc

Thứ 6

08/3/2019

07h30

Trụ sở HKL; Trạm Kiểm lâm Ông Đụng, hòn Tre Lớn, hòn Tre nhỏ

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

(Theo Kế hoạch của Công đoàn cơ sở)

BCH Công đoàn cơ sở

BCH Công đoàn và các đồng chí được giao nhiệm vụ.

- Đại diện LĐLĐ huyện;

- Đại diện Chi ủy, lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo, BQL công trình công cộng và BQL Di tích.

- CCVCLĐ BQL vườn quốc gia Côn Đảo; BQL Công trình công cộng, BQL Di tích.

(Khỏng 40 người)

14h30

Phòng họp UBND huyện

Về việc báo cáo công tác phát triển du lịch huyện phục vụ buổi làm việc với Sở Du lịch Tỉnh

-

Phòng DLST&GDMT chuẩn bị báo cáo theo Công văn số 580/UBND-VHTT

Đ/c Huệ - Phó Giám đốc

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Khắc Pho

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc