HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BQL VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO NĂM 2010

Thứ tư, 10/02/2010, 08:17 GMT+7
1661 xem
Chia sẻ:

          Sáng ngày 05/02/2010 BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo tổ chức Hội nghị CCVC năm 2010 với sự tham dự của 40 đại biểu đại diện cho 78 công chức, viên chức toàn đơn vị. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị Quyết Hội nghị đại biểu CCVC năm 2009 đã đề ra, đồng thời cũng đề ra phương hướng thực hiện chương trình công tác 2010.

Nhìn chung kết quả thực hiện công tác năm 2009, Vườn Quốc Gia Côn Đảo tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học rừng và biển Côn Đảo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và CC.VC của đơn vị đã tích cực, hăng hái và sáng tạo trong các phòng trào thi đua, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, ra sức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, triển khai và thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và các Dự án hợp tác nước ngoài…

         Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2009, năm 2010 Vườn Quốc Gia Côn Đảo tiếp tục đề ra những mục tiêu, các chương trình công tác trọng điểm và các định hướng chiến lược với sự đoàn kết thống nhất và nổ lực quyết tấm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc