Chương trình Hội thảo khoa học “Đánh giá dịch vụ thuê hệ sinh thái và sức tải môi trường của khu vực đất ngập nước Vườn quốc gia Côn Đảo”.

Thứ hai, 27/06/2022, 09:49 GMT+7
845 xem
Chia sẻ:

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại hội trường 2 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã diễn ra chương trình Hội thảo khoa học “Đánh giá dịch vụ thuê hệ sinh thái và sức tải môi trường của khu vực đất ngập nước Vườn quốc gia Côn Đảo”.

Thành phần tham dự gồm có GS.TS Trương Quang Hải - Viện Việt Nam học và KHPT, ĐHQGHN; Đại diện trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN gồm có  TS. Nguyễn Thị Hà Thành – chủ trì đề tài; TS. Đặng Kinh Bắc; TS. Nguyễn Hữu Duy; TS. Giang Văn Trọng; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường TS. Phạm Hạnh Nguyên; cùng Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thông qua hội thảo đã báo cáo 6 nội dung chính bao gồm: Giới thiệu chung về đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững”. Khái quát thực trạng quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước tại VQG Côn Đảo, các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững. Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái khu vực đất ngập nước ven biển vườn quốc gia Côn Đảo. Hệ thống các bản đồ dịch vụ hệ sinh thái khu vực đất ngập nước ven biển Vườn quốc gia Côn Đảo. Đánh giá sức tải hệ sinh thái khu vực đất ngập nước ven biển Vườn quốc gia Côn Đảo. Đề xuất định hướng nghiên cứu tiếp theo về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Côn Đảo.

IMG_0230

GS.TS Trương Quang Khải Viện Việt Nam học và KHPT - ĐHQGHN phát biểu khai mạc Hội thảo

Nghiên cứu đã đánh giá được giá trị lợi ích có được từ toàn bộ các hệ sinh thái đất ngập nước trên Côn Đảo, từ đó tiến tới phân tích chi tiết cho từng loại hình hệ sinh thái thông qua dữ liệu viễn thám, GIS và thống kê điều tra xã hội học. Trên cơ sở đó, sự đánh đổi giữa các loại hình dịch vụ hệ sinh thái được phân tích chi tiết trên toàn bộ vùng đất ngập nước, cũng như trong từng loại hình hệ sinh thái thông qua các phân tích ma trận tuyến tính, phân tích thành phần chính và mạng lưới Bayesian.

IMG_0239

TS. Nguyễn Thị Hà Thành - Chủ trì đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Việc gia tăng giá trị dịch vụ văn hóa hay du lịch sẽ dẫn đến sự suy thoái từ 40-60% giá trị của dịch vụ hỗ trợ tại các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và vùng nước nông. Đồng thời cũng làm giảm 0-50% chất lượng của dịch vụ điều tiết chống biến đổi khí hậu...Do vậy, việc đánh đổi cần có sự cân đối phù hợp nhằm mang đến sự ổn định giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

IMG_0256

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tham dự hội thảo

IMG_0334

Các thành viên tham dự trao đổi thảo luận về đề tài

z3514546614884_ac416d1feba384e30ff043fef12f3698z3514547352429_6a6d8d30cf4650e1b239d8fe1ef915ef

db6d9edb0cd2cf8c96c3

Chụp hình lưu niệm tại trụ sở Vườn quốc gia Côn Đảo

Tin bài: Thanh Quyền

Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc