BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN - CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2007

Thứ hai, 25/02/2008, 14:49 GMT+7
2882 xem
Chia sẻ:

Thực hiện quyết định số 165/QĐ -VQG ngày 26/3/2007 của Giám Đốc Vườn Quốc Gia Côn Đảo về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các chuyên đề khoa học cấp cơ sở năm 2007. Trong năm 2007, Cán bộ-viên chức phòng Khoa học và Giáo dục Môi trường (KH&GDMT) đã tích cực thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học về các Dự án bảo tồn và các chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mà do Giám Đốc Vườn phê duyệt. Nhằm đánh giá hiệu quả công tác của phòng KH&GDMT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2007. Ngày 22/02/2008, Phòng KH&GDMT đã tổ chức buổi hội thảo Báo cáo kết quả thực hiện các Dự án và chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2007. Thành phần tham dự gồm có: lãnh đạo Vườn, trưởng, phó các phòng ban, trạm trưởng các trạm kiểm lâm và các kỹ sư, cử nhân của các bộ phận trực thuộc đơn vị tham gia buổi hội thảo báo cáo.

Hội thảo báo cáo diễn ra 01 ngày với kết quả thực hiện các Dự án như: Bảo tồn rùa biển, bảo tồn Mai tại Côn Đảo; các chuyên đề cấp cơ sở như: nuôi động vật hoang dã, khảo chim cư trú, điều tra thu thập mẫu bướm… Các báo được đã đươc đại biểu đóng góp và thảo luận rất sôi nổi, Giám đốc Vườn đánh giá cao các chuyên đề như: dự án Bảo tồn rùa biển, dự án bảo tồn Mai, điều tra thu thập tiêu bản bướm… Phòng KH&GDMT cần phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nghiên cứu khoa học trong năm 2008, nghiên cứu đến một tầm cao hơn trong lĩnh vực khoa học nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo; đồng thời cần khắc phục những gì không làm được trong năm qua.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc