• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Về việc góp ý dự thảo Nội quy lao động

Thứ tư, 27/06/2018, 14:38 GMT+7
1025 xem
Chia sẻ:
Công văn số 166/BQLVQG-TCHC V/v góp ý dự thảo "Nội quy lao động" của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Nội dung chi tiết xem và tải tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc