• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Tổ chức Hội nghị Quán triệt học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Thứ hai, 03/04/2017, 09:36 GMT+7
2198 xem
Chia sẻ:

Tổ chức Hội nghị Quán triệt học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/CB ngày 28/02/2017 của Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc tổ chức học tập chuyên đề: “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Trong 02 ngày 30 và 31/3/2017, tại Hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo, Chi ủy Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức Hội nghị Quán triệt học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tham dự Hội nghị có 92 công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị (trong đó có 28 Đảng viên).

Tại hội nghị, thầy Nguyễn Quang Phi – Giảng viên cao cấp, báo cáo viên cấp tỉnh, Nguyên hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã triển khai 02 nội dung chính: (1) Những nội dung cơ bản của chuyên đề “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và (2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lôi sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng hiện nay.

Với phương pháp trình bày mạch lạc và kiến thức rộng, ông đã trình bày có hệ thống những nội dung chủ yếu của chuyên đề và nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW4, khóa XII. Ông đã giúp cho cán bộ, đảng viên Ban quản lý VQG Côn Đảo có được nhiều thông tin mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tinh thần to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Pho yêu cầu các đ/c tham gia học tập, sau Hội nghị này tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực; đưa Nghị quyết và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Đ/c cũng bày tỏ tin tưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Nhìn chung, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ, tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc