• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Thông tư Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ ba, 25/09/2018, 13:36 GMT+7
141 xem
Chia sẻ:
Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chi tiết xem tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc