• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông tư Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuesday, 25/09/2018, 13:36 GMT+7
2387 xem
Chia sẻ:
Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chi tiết xem tại đây!
Chia sẻ:
comments