• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 23 tháng 9 năm 2019 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 23/09/2019, 07:53 GMT+7
1134 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 23 tháng 9  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

23/9/2019

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường Công an Huyện

Triển khai công tác huấn luyện và Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành huyện Côn Đảo năm 2019

Công an

Huyện

 

- Tất cả các thành viên có trong đội thi

08h00

Trụ sở Vườn

Kiểm tra và nghiệm thu công việc xác định đặc điểm rừng tại khu vực cho thuê môi trường rừng Đất Thắm – Bãi Bàng

Đ/c Vũ

Đ/c Vũ

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Vũ.

- Trạm KL Ông Đụng: Cử người tham gia

- Công ty TNHH ĐTPT Nguyễn Trịnh

08h30

 

Kiểm tra rừng phòng hộ tại khu vực đường trục phía Bắc và đường Ngô Đức Kế (ven hồ quang Trung) sau khu tập thể Vườn quốc gia Côn Đảo cũ

Đ/c: Trà

VP Hạt

- Đc: Trà, Anh, Đình Nam, Thái Hậu

13h30

SVĐ 30/4

Tập luyện chuẩn bị Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành huyện Côn Đảo năm 2019 (Từ 23/9-26/9/2019)

Công an

Huyện

Đc:

Doãn Hậu

- Tất cả các thành viên có trong đội thi

15h30

Phòng họp HKL

Nghe báo cáo kết quả kiểm tra rừng và đường Ngô Đức Kế (ven hồ quang Trung) sau khu tập thể Vườn quốc gia Côn Đảo cũ

Đc: Pho

Giám đốc

VP Hạt

Đc: Trà, Anh, Đình Nam, Thái Hậu

Thứ 3

24/9/2019

08h30

Phòng họp

số 01

Bàn giao sản phẩm và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xác định đặc điểm rừng tại khu vực cho thuê môi trường rừng Đất Thắm – Bãi Bàng và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

Đ/c  Sơn

Đ/c Vũ, Đức

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Sơn, Vũ và Đức;

- Đại diện Công ty TNHH ĐTPT Nguyễn Trịnh;

- Đại diện Hạt Kiểm lâm;

- Đại diện phòng Kế hoạch Tài chính;

- Đại diện phòng DLST&GDMT

14h00

Trụ sở cũ

Xử lý mẫu tiêu bản hiện có tại Vườn đề bàn giao cho Bảo tàng tỉnh (vệ sinh, đánh bóng và hoàn thiện).

Đ/c Vũ

Đ/c Vũ

- Phòng KH&HTQT: Đ/c Vũ;

- Phòng BTB, ĐNN: Đ/c Vững;

- Phòng DLST: Đ/c Thành

14h00

Phòng họp HKL

Họp Phòng DLST&GDMT

Đc: P Hùng

 

- Tất cả viên chức Phòng DLST&GDMT

Thứ 4

25/9/2019

08h00

Bãi dài-Bến Đầm

Điều tra xác định đặc điềm rừng khu vực cho thuê môi trường rừng tại Bãi Dài, tiểu khu 58, Bến Đầm

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

- Theo kế hoạch đã được phê duyệt

08h00

Phòng họp

số 01

Họp kiểm điểm viên chức phòng DLST&GDMT về việc chậm trễ công việc được giao

Đc: Huệ

PGĐ

 

- Tất cả Viên chức phòng DLST&GDMT

 

08h30

Phòng họp HKL

Làm việc với bà Phan Thị Thu Cúc và các đơn vị liên quan về hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đất của bà Cúc.

Đc: Pho

Giám đốc

VP Hạt

Đc: Trà, Anh, Đình Nam, Hậu

Thứ 5

26/9/2019

07h30

Phòng họp

số 01

Thu gom xử lý rác tuyến Bãi Bàng – Đất Thắm

Đ/c Lộc

Đc: Linh, Công

- Phòng DL: 03 người

 - Phòng TCHC: 02 người

 - HKL: 01 người (TKL Ông Đụng)

08h30

Phòng họp

Giám đốc

Làm việc với Phòng KH-TC và các bộ phận liên quan về tiến độ triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa, các phương án năm 2019

Đc: Pho

Giám đốc

 

- Phòng KH-TC: Đ/c Toàn, Luân, Hoàng;

- Đại diện các phòng chuyên môn.

14h00

Phòng họp

số 01

Họp BCH công đoàn cơ sở: Giao ban quý 3

Đc: Huệ

Chủ tịch CĐ

 

- BCH Công đoàn cơ sở

- Tổ trưởng tổ công đoàn

- Công đoàn bộ phận

Thứ 6

27/9/2019

08h00

Phòng họp

số 01

Làm việc với Viện dược liệu về phối hợp thực hiện điều tra cây thuốc tại Côn Đảo

Đc: Huệ

PGĐ

 

- Trưởng phòng KH&HTQT

- Lãnh đạo HKL

08h00

SVĐ 30/4

Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành huyện Côn Đảo năm 2019

Công an

Huyện

Đc:

Doãn Hậu

- Tất cả các thành viên có trong đội thi

10h30

Phòng họp        Giám đốc

Họp Đảng ủy cho ý kiến về Quy chế làm việc của Đảng ủy; Quy chế làm việc của UBKT; Rà soát công tác kết nạp Đảng

Đc: Pho

Đ/c

Huệ, Trung, Trà

  Các đồng chí Đảng ủy

14h00

Phòng họp số 01

Họp xét bố trí nhà ở tập thể cho CCVC Vườn

Đc: Huệ

Phó Giám đốc

 

 

- Trưởng phòng TCHC

- Ông Lê Xuân Đà

- Ông Sỹ Toàn – P KHTC

- CCVC chưa có nhà ở

- Đại diện BCH Công đoàn cơ sở

 

 

16h00

Hội trường    Huyện ủy

Dự Hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo

Huyện ủy

 

 Đ/c: Pho – Giám đốc

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Khắc Pho

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc