• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 18/11/2019, 07:03 GMT+7
1037 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  18  tháng 11  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

18/11/2019

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp số 1

Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang đến tham quan và học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy, quản lý rừng và biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Giám đốc

CCVC được giao nhiệm vụ

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó Phòng chuyên môn, HKL;

- Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang (14 người).

14h00

Phòng họp số 2

Tập huấn xử lý văn bản đi, đến và sử dụng chữ ký số trên phần mền

Đ/c Đức

Lãnh đạo đơn vị & các bộ phận

GĐ, PGĐ, Văn thư (Hương, Lan), tất cả trưởng, phó CCVC các bộ phận có liên quan)

Thứ 3

19/11/2019

-

-

Cơ quan mất điện (07h00-17h00)

-

-

Các bộ phận chủ động điều chỉnh công việc  phù hợp

08h30

Phòng họp số 1

Làm việc với phòng DLST&GDMT về công tác đón tiếp khách du lịch nước ngoài thời gian tới.

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Công

- Đ/c Huệ - PGĐ;

- Trưởng phòng và nhân viên phòng DLST.

15h00

Phòng họp số 1

Họp tham vấn để thu thập thông tin, số liệu tổng quan về: Phát triển KTXH và du lịch của huyện; Hiện trạng đa dạng sinh học của HST biển, nhu cầu bảo tồn, xác định vùng khả thi, cộng đồng dân cư ảnh hưởng từ dự án.

Tổ chức FFI

Tổ chức FFI (Phòng TCHC chuẩn bị Hội trường)

- Đại diện VQGCĐ: đ/c Huệ-PGĐ; phòng BT&HTQT: đ/c Sơn, đ/c Vững; phòng DLST:  đ/c Tuấn; Hạt Kiểm lâm: đ/c Trà.

- Đại diện UBND huyện Côn Đảo.

- Đại diện Đồn Biên phòng Côn Đảo.

- Đại diện Đội BVNLTS.

- Đại diện FFI.

Thứ 4

20/11/2019

08h00 (cả ngày)

Cầu tàu

Khảo sát hiện trường để thu thập, cập nhật thông tin về các HST biển VQGCĐ và các cộng đồng ảnh hưởng dự án

Tổ chức FFI

Tổ chức FFI

- Phòng BT&HTQT: đ/c Sơn, Vững.

- Tổ chức FFI

14h00

Vũng Tàu

Đ/c Giám đốc đi công tác Vũng Tàu và tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Cấp ủy huyện năm 2019 đến hết tuần

Trường CT tỉnh

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

15h00

Phòng họp số 2

Họp Chi bộ Khối Văn phòng xét kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú

Đ/c Trung

Đ/c Doãn và Hồ Huệ

Toàn thể đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng

Thứ 5

21/11/2019

08h00 (cả ngày)

Cầu tàu

Tiếp tục khảo sát hiện trường để thu thập, cập nhật thông tin về các HST biển VQGCĐ và các cộng đồng ảnh hưởng dự án

Tổ chức FFI

Tổ chức FFI

- Phòng BT&HTQT: đ/c Sơn, Vững.

- Tổ chức FFI

08h00

Hội trường A2.4

Trường Chính trị Tỉnh BR-VT

Tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy huyện năm 2019

-

-

Đc: Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc

Thứ 6

22/11/2019

14h00

Phòng họp số 1

Họp phòng Tổ chức – Hành chính xét đánh giá, xếp loại 06 tháng cuối năm và cả năm 2019

Đ/c Trung

Trưởng phòng

Đ/c Hồ Huệ

Toàn thể nhân viên phòng TCHC.

15h00

Phòng họp số 1

- Báo cáo kết quả khảo sát hiện trường;

- Họp tham vấn xác định mục tiêu dự án, đề xuất các gói hoạt động, kế hoạch thực hiện và các đối tác tham gia

Tổ chức FFI

Tổ chức FFI

(Phòng TCHC chuẩn bị Hội trường)

- Đại diện VQGCĐ: đ/c Huệ-PGĐ; phòng BT&HTQT: đ/c Sơn, đ/c Vững; Hạt Kiểm lâm: đ/c Trà.

- Đại diện FFI.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc