• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 11/11/2019, 09:36 GMT+7
1086 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  11  tháng 11  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

11/11/2019

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

- BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường UBND huyện

Gải đáp thắc mắc liên quan đến sử dụng phần mềm quản lý, điều hành mới cho tất cả các đối tượng

Sở TTTT

-

Công chức, viên chức có thắc mắc về việc sử dụng phần mềm

 

Hòn Cau

Tiếp tục làm nhà chòi du lịch sinh thái (từ ngày 11/11 đến 16/11/2019)

Đ/c

Văn Tính

-

Các Đ/c Phương, Văn Tính, Công Nam, Duy Thành, Thanh Lương, Anh Đồng, Mạnh Hùng và Trạm Kiểm lâm Hòn Cau.

15h00

Phòng BT&HTQT

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ phòng BT&HTQT

Đ/c Huệ

P. BT&HTQT

- Trưởng phòng và CCVC có liên quan

16h00

Phòng DLST

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ phòng DLST

Đ/c Huệ

P. DLST

- Trưởng phòng và CCVC có liên quan

14h00

Hội trường Khối vận

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Huyện Côn Đảo lần thứ X, Tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Huyện đoàn

Huyện đoàn

- BCH Huyện đoàn khóa X;

- BCH Đoàn cơ sở

Thứ 3

12/11/2019

08h30

Phòng họp 1

Nghe phòng TCHC thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam và công bố Quyết định 3014/QĐ-UBND, Quyết định 3015/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND Tỉnh

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TCHC

- Đảng ủy/Ban Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM/HKL.

15h00

Phòng họp 1

Bàn giao sản phẩm và nghiệm thu thanh lý Hợp đồng xác định đặc điểm khu rừng Bãi Dài – Bãi Mới và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, thủ tục thuê môi trường rừng thực Dự án Du lịch sinh thái.

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo Giấy mời của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ 4

13/11/2019

08h00

Bãi Ông Đụng

Thực hiện giám sát rác thải nhựa và phân loại mẫu rác ngoài thực địa

Phòng BT&HTQT

Phòng BT&HTQT

Theo Kế hoạch số 42/KH-BQLVQG ngày 08/11/2019

08h00

Ban Tuyên giáo

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp

-

-

- Đại diện Đảng ủy;

- Đ/c Hồ Huệ, Đình Thiện

14h00

An Sơn miếu

Tham gia trò chơi nhân Lễ giỗ lần thứ 234 bà Thứ phi Hoàng Phi Yến

-

-

Các đồng chí đoàn viên có trong danh sách tham gia trò chơi

Thứ 5

14/11/2019

08h00

Bãi Đầm Quốc – Hòn Bà

Thực hiện giám sát rác thải nhựa và phân loại mẫu rác ngoài thực địa

Phòng BT&HTQT

Phòng BT&HTQT

Theo Kế hoạch số 42/KH-BQLVQG ngày 08/11/2019

Thứ 6

15/11/2019

08h00

Bãi Đầm trầu nhỏ

Thực hiện giám sát rác thải nhựa và phân loại mẫu rác ngoài thực địa

Phòng BT&HTQT

Phòng BT&HTQT

Theo Kế hoạch số 42/KH-BQLVQG ngày 08/11/2019

14h00

Hạt Kiểm lâm

Lau chùi, bảo quản vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

Đ/c Trà

VP Hạt

- Trạm Kiểm lâm cơ động;

- Văn phòng HKL

Thứ 7

16/11/2019

14h00

Trụ sở đơn vị và từ đầu đường Ma Thiên Lãnh đến đầu đường rẽ nhánh đi Đất Thắm

Thực hiện ngày thứ 7 Xanh - Sạch -Đẹp

P. TCHC

Các đ/c được giao nhiệm vụ

Theo Công văn triển khai của Phòng Tổ chức - Hành chính ngày 08/11/2019

 

Khu Dân cư số 1

Tham dự ngày Hội đại đoàn kết Khu dân cư (Phần Hội)

-

-

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho (Thời gian theo Thư mời của UBMT Tổ quốc Việt Nam Huyện)

- Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống

Chủ nhật

17/11/2019

 

Khu Dân cư số 1

Tham dự ngày Hội đại đoàn kết Khu dân cư (Phần Lễ)

-

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho (Thời gian theo Thư mời của UBMT Tổ quốc Việt Nam Huyện)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc