• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 04/11/2019, 07:52 GMT+7
1044 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 03  tháng 11 năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

04/11/2019

07h00

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường

BTG Huyện ủy

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (lần 2)

Ban Tuyên giáo

-

- Đc: Trung – Trưởng phòng TCHC

- Các đồng chí có tên trong Danh sách Lớp đối tượng Đảng (lần 2)

09h30

Phòng họp 2

Hội đồng xét tuyển tiến hành mở niêm phong bài thi và vào điểm phỏng vấn xét tuyển

Đ/c Huệ

Chủ tịch

Đ/c Doãn

Thành viên Hội đồng xét tuyển

Thứ 3

05/11/2019

14h00

Phòng họp 1

Nghe Phòng TCHC báo cáo việc thực hiện các Hợp đồng lao động, hợp đồng các Phương án

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung

- Ban Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM, HKL.

- Đ/c Doãn ghi biên bản.

15h00

Phòng họp 1

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng xét khen thưởng Công đoàn năm 2019

Đ/c Huệ

Chủ tịch

Đ/c Mùi

- Các đ/c UVBCH Công Đoản;

- Tổ trưởng các tổ công đoàn.

Thứ 4

06/11/2019

07h00

Cầu Tàu

Xuất phát đi Hòn Cau làm nhà chòi du lịch sinh thái (từ ngày 06/11 đến 11/11/2019)

Đ/c Phùng Hùng

Đ/c Phương, Tính

Các Đ/c Phương, Công Nam, Bá Thành, Thanh Lương và Trạm Kiểm lâm Hòn Cau.

09h00

Phòng họp 1

Làm việc với các tổ chức/cá nhân nhận khoán hợp đồng giao khoán khoanh nuôi tái sinh rừng

Đ/c Sơn

Đ/c Ngà

Theo Giấy mời của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

15h00

Phòng họp 1

Giao ban Đảng ủy với BCH các đoàn thể

Đ/c Pho

Bí thư

BCH các đoàn thể

- Các đ/c Đảng ủy;

- Trưởng, Phó các đoàn thể.

Thứ 5

07/11/2019

08h00

Bãi Dài – Bãi Mới

Nghiệm thu hiện trường công việc xác định đặc điểm khu rừng

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

- Đ/c Đức;

- Đại diện Trạm Kiểm lâm Bến Đầm;

- Đại diện Công ty TNHH Hà Lộc.

Thứ 6

08/11/2019

8h00

Phòng họp UBND huyện

Tham dự phiên họp thứ 35 của Thường trực HĐND huyện Côn Đảo

TTr HĐND huyện

 

- Ông Nguyễn Khắc Pho-Đại biểu HĐND huyện.

09h00

Phòng họp 1

Bàn giao sản phẩm và nghiệm thu thanh lý Hợp đồng xác định đặc điểm khu rừng Bãi Dài – Bãi Mới và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, thủ tục thuê môi trường rừng thực Dự án Du lịch sinh thái.

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo Giấy mời của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

14h00

Hội trường TTVHTT huyện

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019 – HĐND Tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021.

-

-

- Lãnh đạo đơn vị;

- CCVC sắp xếp tham dự

Thứ 7

09/11/2019

15h00

Sân Bay

Đón đoàn Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Đức

-

- Đ/c Đức và Đ/c Hùng lái xe

- Phòng DLST chuẩn bị phòng nghỉ cho khách (04 người).

Chủ nhật

10/11/2019

08h00

Hội trường UBND huyện Côn Đảo

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới cho các đối tượng Văn thư.

Sở TTTT

Đ/c Đức

Văn thư Vườn, văn thư các phòng ban và HKL

(Mang theo máy tính xách tay để thực hành)

13h30

Hội trường UBND huyện Côn Đảo

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới cho các lãnh đạo, chuyên viên

Sở TTTT

Đ/c Đức

- Ban Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM;

- CCVC Các PCM và văn phòng HKL, các Trạm trưởng/Trạm phó Kiểm lâm

(Mang theo máy tính xách tay để thực hành)

Thứ 2

11/11/2019

08h00

Hội trường UBND huyện Côn Đảo

Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn thêm cho tất cả các đối tượng có yêu cầu bao gồm: Quản trị Công nghệ thông tin, văn thư, chuyên viên và Lãnh đạo.

Sở TTTT

Đ/c Đức

- Ban Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM;

- Văn thư ;

- CCVC Các PCM và văn phòng HKL, các Trạm trưởng/Trạm phó Kiểm lâm

(Mang theo máy tính xách tay để thực hành)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc