• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Scientific research

24/12/2013

I. DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SINH THÁI SỞ RẨY
• Địa điểm thực hiện: Sở Rẫy - Dốc 48 thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị thực hiện: Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị tài trợ: BP Việt Nam
• Kinh phí tài trợ: 42,000 USD
• Thời gian thực hiện: 04/2002 – 04/2004

24/12/2013

Nghiên cứu khoa học là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Vườn quốc gia.