• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu về bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học rừng và biển năm 2020

Friday, 18/12/2020, 16:53 GMT+7
2291 xem
Chia sẻ:
Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu về bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học rừng và biển năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc, đại diện các Phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm và viên chức phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị, các viên chức phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả chuyên đề: "Di rời, cứu hộ trứng và rùa con để phục hồi quần thể rùa biển tại Côn Đảo trước tác động của nhiệt độ tăng, triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu năm 2020"; "Kết quả thử nghiệm ấp, nở và nuôi nhân tạo chim yến tại Vườn quốc gia Côn Đảo"; "Theo dõi, thống kê và đánh giá hiện trạng quần thể chim biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo".

Theo kết quả thống kê của Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2020: Tổng số tổ rùa biển được cứu hộ, di dời về các hồ ấp là 2.395 tổ, với số lượng trứng là 227.858 trứng, đã ấp nở 2.195 tổ, thả về biển tại vùng biển Côn Đảo 171.949 cá thể rùa con. Tỷ lệ rùa nở chung đạt 81%. Năm 2020 Vườn quốc gia Côn Đảo đã thử nghiệp ấp nở nhân tạo chim Yến Hàng thành công, kết quả đã bổ sung 133 chim yến vào quần thể chim yến tự nhiên tại Côn Đảo. Theo thống kê và đánh giá hiện trạng quần thể chim biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2020 đã ghi nhận được 09 loài chim biển thuộc 05 họ (Mòng biển, Nhàn, Bồ câu, Chim điên, Yến) với số lượng khoảng gần 8000 cá thể. Số lượng chim chiếm ưu thế là Nhàn mào (khoảng 3000 cá thể), loài chim ít thấy nhất là Gầm ghì trắng (khoảng 30 cá thể).

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận. Thực hiện nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu về bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học rừng và biển là nhiệm thường niên của cán bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhằm đưa ra các giải pháp để bảo vệ, bảo tồn, và phục hồi tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

2

Ông Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

17

Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế báo cáo

3_1

7

16

12

Các viên chức phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế trình bày kết quả chuyên đề, dự án và các thành viên thảo luận tại Hội nghị

Tin bài: Đình Đức

Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc