Về việc triển khai tăng cường đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa

Thứ tư, 30/03/2022, 09:28 GMT+7
200 xem
Chia sẻ:
Triển khai văn bản số 776/UBND-KT ngày 23/3/2022 của UBND huyện Côn Đảo, về việc tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Trạm trưởng các trạm Kiểm lâm có bến thủy nội địa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện Côn Đảo tại văn bản số 776/UBND-KT ngày 23/3/2022, cụ thể là:
- Thực hiện đầy đủ thủ tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào, rời bến thủy nội địa tại địa bàn trạm quản lý theo đúng quy định tại Quy chế phối hợp quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo, ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo.
- Khi phát hiện người, phương tiện vào, rời bến mà chạy không đúng luồng tuyến, đón trả khách không đúng nơi quy định phải lập biên bản làm việc, báo ngay về Hạt Kiểm lâm kèm theo thông tin, dữ liệu, hình ảnh để thông báo cho Công an huyện Côn Đảo, Đồn Biên phòng Côn Đảo và Ban quản lý Cảng Bến Đầm phối hợp xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.
- Trạm nào không thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, lơ làng, buông lỏng không thực hiện đúng quy định phối hợp kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lên các đảo, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý các phương tiện hoạt động trong khu vực thủy nội địa thì trạm trưởng trạm đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
2. Giao Hạt Kiểm lâm trực tiếp, thường xuyên là ông Nguyễn Thái Hậu Phó Hạt trưởng chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các trạm Kiểm lâm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp nhận thông tin, tài liệu, hình ảnh các chủ phương tiện vi phạm Quy chế phối hợp quản lý bến thủy nội địa phối hợp với các cơ quan Công an huyện, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Ban quản lý Cảng Bến Đầm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Chi tiết bấm xem tại đây!

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc