Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình Cải tạo điểm cập ca no tại khu vực bãi Đất Thắm

Thứ ba, 25/10/2022, 07:56 GMT+7
675 xem
Chia sẻ:

1_2

2_2

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc