THÔNG BÁO (Về việc tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2010)

Thứ sáu, 21/05/2010, 07:58 GMT+7
2386 xem
Chia sẻ:

Ngày 04/5/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 98/TB-UBND về việc tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2010. Theo Thông báo trên, CCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và sinh viên có trình độ tốt nghiệp đại học, thạc sỹ sẽ được xem xét tuyển chọn.

 

Điều kiện tuổi đời đối với đào tạo Thạc sỹ là dưới 35 tuổi; tiến sỹ dưới 40 tuổi; có trình độ chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký theo yêu cầu của Chương trình. Điều kiện về ngoại ngữ là phải có trình độ B Anh Văn trở lên (đối với đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ bằng tiếng Anh) và phải qua kiểm tra ngoại ngữ đầu vào của cơ quan điều hành Chương trình. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Có phẩm chất, năng lực tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật, không bị xử lý kỷ luật, không vi phạm pháp luật, là đoàn viên Công Đoàn, nếu còn trong độ tuổi thanh niên thì phải Đoàn viên Chi đoàn. Có đủ sức khỏe để học tập. Đáp ứng các điều kiện về học tập và nghiên cứu theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài. Chấp nhận thực hiện các nội dung cam kết của Chương trình. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
            Về chỉ tiêu tuyển sinh ngành: Quản lý đất đai, Bất động sản, Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản năm 2010 toàn tỉnh có 17 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ, 02 chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ.
            Phòng TCHC thông báo đến các bộ phận triển khai cho CCVC đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên thì đăng ký. Phiếu đăng ký gửi về Phòng TCHC trước ngày 30/5/2010 để tổng hợp lập danh sách trình lãnh đạo đơn vị xem xét.
            (Đính kèm theo Thông báo là Phiếu đăng ký dự tuyển Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2010./.
 

Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Các bộ phận trực thuộc đơn vị;
- Niêm yết;
- Lưu: VT. 
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Khắc Pho

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc