THÔNG BÁO (V/v chấm dứt hợp đồng)

Thứ sáu, 21/03/2014, 07:53 GMT+7
3108 xem
Chia sẻ:

Hiện tại, BQL Vườn quốc gia Côn Đảo đã chấm dứt hợp đồng làm việc đối với Bà Trương Ái Vân và Nguyễn Thi Thu Thúy, kể từ tháng 02/2014.

Phòng Du lịch sinh thái – Giáo dục môi trường xin thông báo để các cá nhân, tổ chức, đơn vị du lịch trong và ngoài địa phương được biết để ngừng các giao dịch liên quan đến dịch vụ du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo đối với bà Vân và bà Thúy.

Trân trọng thông báo.

                                                                      

                                                                                Phòng Du lịch sinh thái – GDMT

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc